Propisi

Dr Sanja Popović Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije o ekonomskim merama

Mere koje je donela Vlada Srbije za ublažavanje efekata krize izazvane pandemijom su donete u realnom roku i većinu podržavam u potpunosti. Mislim, takođe, da su uvazili i izbalansirali predloge koji su im proteklih dana upućivale asocijacije preduzetnika i poslodavaca.

Zato verujem da će biti i primenjene s tim da je naša snažna poruka da bi bilo jako dobro da se ne čeka maj sa implementacijom već da se to primeni što pre - kraj aprila nam izgleda kao realan rok. Subvencionisane plate su bile predlog Udruženja poslovnih žena i zadovoljne smo ovom merom koja će se odnositi na period trajanja vanrednog stanja a minimum tri meseca. Ono što je nejasno je da li poslodavci plaćaju na tu subvenciju poreze i doprinose ili država i to pokriva. Što se tiče odlaganja plaćanja poreza i doprinosa na zarade dok traje vanredno stanje je takođe bila mera koju je UPŽ predložilo u svom dopisu ekonomskom timu Vlade pa smo i njome zadovoljne kao i merom odlaganja plaćanja poreza na dobit za drugi kvatal 2020.

 Uz prethodno, ekspresno donete mere NBS, koje su se odnosile na moratorijum na kreditne obaveze, mislim da je postignut efekat olakašnja kod preduzetnika, barem u psihičkom smislu, a videćemo kako će teći implementacija novih paketa mera kada ćemo moći bolje i da sagledamo. Što se tiče oslobadjanja plaćanja od PDV-a, dobro je da su oni koji daju donacije toga oslobodjeni, a time se i podstiču svi koji imaju mogućnosti, što je u uslovima krize važno ali kad su u pitanju MSP  mislim da bi bilo dobro da se uvažila mera koju smo predložili da se PDV plaća na rate narednih 12 meseci i da se obranučava na naplaćena, a ne fakturisana potraživanja, jer će sigurno biti problema u naplati potraživanja u narednom periodu. Mislimo da bi na ovaj način firme funkcionisale relativno stabilnije i nakon vanrednog stanja i ne bi pravile eventualne uštede smanjivanjem plata na koje će možda poslodavci biti prinuđeni u narednom periodu, dok se ne uspostavi neka ravnoteža.

To bi bio bolji način da se nivo potrošnje održi nego da se podeli “helicopter money” odnosno po 100 evra svakom punoletnom građaninu. Zato se pridružujemo mišljenju  ekonomske struke da je ovu meru trebalo targetirati ka socijalno ugroženim građanima. U slučaju da ova mera “helicopter money” ostane, predložila bih da se otvori račun na koji bi građani koji žele i kojima ta pomoć nije potrebna  mogli da uplate odnosno vrate tih 100 eura za pomoć najugroženijama ili pak za potrebe zdravstvenog sistema - poboljšanja smeštaja obolelih i sl. I na kraju da dodam, mislim da je trebalo uvažiti predlog da se zabrani prinudna naplata potraživanja u vreme vanrednog stanja.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!