Finansijske usluge

Dinarske obveznice Srbije uključene u renomirane J.P Morgan indekse

Obveznice Srbije zvanično su uključene u J.P Morgan indeks državnih obveznica zemalja u razvoju (GBI-EM Global Diversified Index). Pomenuti indeks uključuje državne obveznice denominovane u lokalnoj valuti kojima se redovno trguje, sa fiksnim kuponskim stopama, a kojima strani investitori mogu lako da pristupe.

„Ovo je veliki uspeh za našu zemlju i još jedna potvrda vrednosti i kvaliteta srpskih obveznica na svetskom tržištu. J.P Morgan indeks prate svi ozbiljni profesionalni investitori u svetu, a to znači da će imati Srbiju na radaru za potencijalna ulaganja. Dosta smo radili na ovome u proteklom periodu, a naročito u kontekstu razvoja domaćeg tržišta kapitala“, istakao je ministar finansija Siniša Mali.

On je dodao da je Srbija postigla značajan napredak u jačanju likvidnosti sekundarnog tržišta državnih hartija od vrednosti, što je doprinelo uključenju srpskih obveznica u renomirani J.P Morgan Index, i ujedno povećalo aktraktivnost domaćeg tržišta i priliv novih investicija.

„Od februara ove godine, kada je i najavljeno uključenje u indeks, primetan je značajan porast prometa na sekundarnom tržištu, kao i dolazak novih kupaca navedenih obveznica, stranih investicionih fondova, koji potvrđuju činjenicu koliko je važno biti deo GBI-EM Global Diversified Index. Na ovaj način se otvaraju vrata i za bolje uslove za privredu, kao i za lokalne i međunarodne investitore“, naveo je ministar finansija i dodao da je promet ovim obveznicama na sekundarnom tržištu u junu, do uključenja,  porastao za više od 260 odsto u odnosu na januar, pre nego što je J.P Morgan objavio informaciju o datumu uključenja.

Mali je rekao i da je ovo postignuće potvrda svih aktivnosti koje Ministarstvo finansija vrši u pogledu razvoja tržišta kapitala, a čemu će najviše doprineti Strategija razvoja tržišta kapitala, čije se usvajanje očekuje u septembru.

Pored GBI-EM Global Diversified Index, Srbija ulazi i u GBI-Aggregate (GBI-AGG). U indeks su uključene tri dinarske benčmark obveznice sa dospećem 11. januara 2026. godine (RSMFRSD89592), 6. februara 2028. godine (RSMFRSD55940) i 20. avgusta 2032. godine (RSMFRSD86176).

„Srbija je jedna od pet zemalja u okviru ovih indeksa (koji čine obveznice 20 zemalja), a čiji kreditni rejting još uvek nije na nivou investicionog ranga. Potvrdu izuzetnog interesovanja investitora za ulaganjem u reperne dinarske obveznice koje su uključene u navedene indekse predstavljaju kako promet ovim hartijama na sekundarnom tržištu u prethodnom periodu, tako i cene po kojima su investitori trgovali. U junu je trgovanje repernim 7G, 10G i 12G povećan dva do tri puta u odnosu na prethodni mesec, a značajna tražnja uticala je da se prinos na ove hartije osetno smanji (odnosno njihova cena značajno poveća), posebno u poslednja četiri dana. Posebno je značajan trenutak ove odluke, imajući u vidu da dolazi u ambijentu neizvesnosti, koja je na međunarodnim finansijskim tržištima prisutna u poslednjih godinu dana“, navodi se u saopštenju NBS.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!