Žensko preduzetništvo

Digitalno, a ne digitronom

Info dan „Digitalno, a ne digitronom“ za preduzetnice i potencijalne preduzetnice, održaće se 16. decembra od 11 do 15 časova u hotelu Industrial 1853 u Kragujevcu.

Cilj info dana je da se preduzetnice iz tog regiona upoznaju o značaju korišćenja digitalnih tehnologija u svakodnevnom poslovanju. U okviru info dana, planirano je i anketiranje preduzetnica da bismo dobili što jasniju sliku o tome koje edukacije iz domena digitalnih tehnologija su im potrebne.

Takođe, želimo potencijalnim preduzetnicama, koje žele da započnu sopstveni biznis, a još se uvek nisu odlučile koji, da skrenemo pažnju na nova zanimanja u digitalnoj sferi za koja je često dovoljna samo osnovna digitalna pismenost i prosečan računar.

Ovaj info dan je deo aktivnosti projekta „Digitalno, a ne digitronom“ čiji je nosilac Udruženje Promocija zdravog života iz Sremske Kamenice. Projekat je finansiran sredstvima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!