Obrazovanje i posao

Digitalizacija , elektronski dokument, kancelarijsko i arhivsko poslovanje

Seminar digitalizacija , elektronski dokument, kancelarijsko i arhivsko poslovanje namenjen je kompanijama i organizacijama koje kod svojih zaposlenih žele da unaprede znanje o arhivistici, arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i svim servisima koji se odnose na pomenute oblasti.

Studio „STEPENIK“, 20. april 2018.

CERAT

CENTAR ZA RAZVOJ ARHIVSKIH TEHNOLOGIJA je međunarodna, strukovna, neprofitna organizacija koja se bavi novim tehnologijama u oblastima upravljanja dokumentima, informacijama, elektronskim dokumentima, arhiviranjem i zaštitom arhivske građe.

Ciljevi centra su da ponudi nezavisna istraživanja, analize, edukacije, konsalting kao i inovativne i praktične preporuke u cilju:

  • Unapređenje svesti o mestu, značaju i ulozi primene novih arhivskih tehnologija,
  • Edukacije pružaoca usluga iz oblasti arhivskih tehnologija,
  • Promocije i razvoja novih arhivskih tehnologija,
  • Ostvarivanje tesne saradnje sa stručnim i naučnim ustanovama, organizacijama i javnim medijima.

Aktivnosti centra su usmerene ka produbljivanju i promociji razumevanja inventivnih tehnologija iz oblasti kojima se centar bavi.

SEMINAR

Seminar DIGITALIZACIJA, ELEKTRONSKI DOKUMENT, KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE  namenjen je kompanijama i organizacijama koje kod svojih zaposlenih žele da unaprede znanje o arhivistici, arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivima i svim servisima koji se odnose na pomenute oblasti.

Znanje koje će polaznici seminara steći usklađeno je sa aktuelnim zakonom Republike Srbije i obuhvata izmene i dopune novog Zakona koji je u skupštinskoj proceduri a čiji je sadržaj usklađen sa zahtevima Evropske unije. Posebna pažnja biće posvećena novom Zakonu o Elektronskom dokumentu.

PREDAVAČI

Predavači na seminaru su eksperti sa višegodišnjim iskustvom, zaposleni u Arhivu Srbije, Istorijskom arhivu Beograda, Istorijskom Arhivu Grada Novog Sada i Istorijskom Arhivu Požarevca. 

Seminar će biti održan 20. aprila 2018. godine u Beogradu u nastavnom centru „STUDIO STEPENIK“ na adresi Bulevar Zorana Đinđića 84 sa početkom u 9:30 časova.

Cena seminara je 5.500,00 dinara po polazniku i uključuje nastavni materijal, hranu, piće i sertifikat o učešću na seminaru.

Molimo Vas da popunjenu prijavu pošaljete najkasnije do 13. aprila 2018. godine.

AGENDA

VREME

          TEMATSKA JEDINICA

PREDAVAČ

9:30 -10:00

REGISTRACIJA UČESNIKA
OSVEŽENJE

 

 

10:00 – 10:45

PRAVNI OKVIR I NEOPHODNA DOKUMENTA
(Kancelarijsko i arhivsko poslovanje, Pravilnik, Delovodnik, Arhivska knjiga)

Msr Jasmina Živković

Arhivski savetnik

Istorijski Arhiv Požarevac

PAUZA
(15 minuta)

11:00 – 11:45

LISTE KATEGORIJA REGISTRATURSKOG MATERIJALA I ROKOVI ČUVANJA

Mr sc Jasmina Latinović,

Arhivist

 

Istorijski arhiv Beograd

PAUZA
(15 minuta)

12:00 – 12:45

IZLUČIVANJE BEZVREDNOG REGISTRATURSKOG MATERIJALA I SARADNJA SA NADLEŽNIM ARHIVIMA

Mr sc Jasmina Latinović,

Arhivist

 

Istorijski arhiv Beograd

PAUZA
(30 minuta)

13:15-13:45

DOCUMENT WAREHOUSE
- SERVIS BUDUĆNOSTI

(Savremeni outsource model čuvanja i upravljanja dokumentacijom)

Toma Bilić

 

CERAT

PAUZA
(15 minuta)

14:00 – 14:30

UPRAVLJANJE ELEKTRONSKIM I DIGITALNIM DOKUMENTIMA
(Elektronski dokument, Digitalizacija, Upravljanje, Čuvanje, Manipulacija)

Mihajlo Pavlović

CERAT

PITANJA & ODGOVORI

 

Podela sertifikata

 PRIJAVA ZA SEMINAR
DIGITALIZACIJA, ELEKTRONSKI DOKUMENT, KACELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

PODACI O POLAZNIKU

IME:

 

PREZIME:

 

FUNKCIJA:

 

ADRESA:

 

TELEFON:

 

E-MAIL:

 

 PODACI O KOMPANIJI / ORGANIZACIJI

NAZIV:

 

ADRESA:

 

PIB:

 

MATIČNI BROJ:

 

TELEFON:

 

E-MAIL:

 

Popunjavanjem i slanjem ove prijave na email adresu info@cerat.rs prihvatam da mi pošaljete predračun za participaciju na seminaru. Uplatom predračuna / kotizacije najkasnije do 13. aprila 2018., prijava za seminar postaje validna.

Centar za razvoj arhivskih tehnologija - CERAThttp://cerat.rs/

Centar za razvoj arhivskih tehnologija je međunarodna, strukovna, neprofitna organizacija koja se bavi novim tehnologijama u oblastima upravljanja dokumentima, informacijama, elektronskim dokumentima, arhiviranjem i zaštitom arhivske građe.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!