Društvo

Dačić primio grupu frankofonih ambasadora u Srbiji

Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar spoljnih poslova primio je 8. novembra 2018. godine, Grupu frankofonih ambasadora u Srbiji koja je osnovana u junu 2018. godine sa ciljem da podrži Srbiju u njenim naporima da se pridruži međunarodnoj porodici frankofonih zemalja.

Ivica Dačić je predstavljao Vladu Srbije na samitu šefova država i vlada Međunarodne organizacije Frankofonije, koji je održan u Jerevanu, u Jermeniji,  u oktobru 2018. godine. Susret je organizovan svega nekoliko nedelja nakon što je Srbija, uz jednoglasnu saglasnost 54 zemlje i vlade punopravnih članica organizacije,  ostvarila taj cilj i dobila status pridruženog člana Međunarodne organizacije Frankofonije.

Mohamed Amin Belhaž (Mohammed Amine BELHAJ), ambasador Kraljevine Maroko i predsednik Grupe frankofonih ambasadora je - u ime 16 diplomatskih misija koje su prisustvovale susretu, čestitao Vladi Srbije na statusu pridruženog člana Frankofonije, kojim je Međunarodna organizacija Frankofonije odala priznanje ne samo političkoj posvećenosti Vlade Srbije ciljevima Frankofonije, nego i odličnom predstavljanju te posvećenosti kulturnim i obrazovnim, ali i ekonomskim, političkim i globalnim ciljevima koje Frankofonija obuhvata. Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova, Ivica Dačić je naglasio da je to priznanje dodatno podstaklo posvećenost Srbije Frankofoniji i posvećenost Vlade Srbije vrednostima multilateralizma koje Frankofonija promoviše. On je, takođe, istakao da Srbija 17,5% svoje spoljno-trgovinske razmene ostvaruje sa zemljama Frankofonije (ili 6 milijardi evra spoljno-trgovinske razmene na godišnjem nivou).

Grupa frankofonih ambasadora je pozvala Srbiju da nastavi svoje angažovanje u tome da francuski jezik promoviše kao drugi strani jezik ili kao jezik dvojezične frankofone nastave u okviru obrazovnog sistema, kao i da podrži nova partnerstva sa frankofonim univerzitetima i naučnim ustanovama. Grupa je, takođe, izrazila svoju spremnost da podrži napore srpske diplomatije i javne uprave da se bolje promovišu učenje i poznavanje francuskog jezika među diplomatama i državnim službenicima, koji rade na evropskim integracijama Srbije. Učenje francuskog jezika, koji je radni jezik Evropske unije i Ujedinjenih nacija, predstavlja instrument koji doprinosi ubrzavanju evropskih integracija Srbije i jačanju bilateralnih i multilateralnih partnerstava.

Na kraju razgovora, ministar je naglasio veoma dobre bilateralne odnose koje Srbija ima sa zemljama Frankofonije.

Grupa frankofonih ambasadora je sa prvim potpredsednikom Vlade i ministrom spoljnih poslova, Ivicom Dačićem, razgovarala i o predstojećem mesecu Frankofonije (mart 2019. godine), koji bi mogao da bude odlična prilika da se širom Srbije komunicira na temu mogućnosti i perspektiva koje Frankofonija pruža i otvara, posebno mladima u Srbiji.

 

Grupa frankofonih ambasadora u Srbiji

Grupa je osnovana u junu 2018. godine i otvorena je za sve ambasadore (ili šefove misija) država članica, pridruženih članova ili država posmatrača Frankofonije, kao i za međunarodne organizacije čiji je radni jezik francuski.

Grupa tesno sarađuje sa Međunarodnom organizacijom Frankofonije (čija se regionalna kancelarija za centralnu i istočnu Evropu nalazi u Bukureštu), kao i sa Univerzitetskom agencijom Frankofonije/AUF (Regionalna direkcija za centralnu i istočnu Evropu, Bukurešt), kao i sa Francuskim institutom u Srbiji (operativna podrška).

Frankofona grupa je platforma za razmenu informacija i kontakata između diplomatskih misija, kao i sa svim akterima koji se zalažu za Frankofoniju u Srbiji (Vlada, lokalne zajednice, a naročito sa poslenicima u oblasti kulture i obrazovanja), koji kao misiju imaju promociju Frankofonije u Srbiji, kao i kulturnu i jezičku raznovrsnost i vrednosti multilateralizma (mir, bezbednost i razvoj, interkulturni i međureligijski dijalog, solidarnost).

Kancelarija deluje u sastavu:

-  predsednik : Mohamed Amin Belhaž (Mohammed Amine BELHAJ), ambasador Kraljevine Maroko

-  potpredsednici : Amr Alguvejli (Amr ALJOWAILY), ambasador Egipta (prvi potpredsednik),

-  Keti Čaba (Kati CSABA), ambasadorka Kanade

-  Simona-Mirela Mikulesku (Simona Mirela MICULESCU), predstavnica Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija

-  Oana Kristina Popa (Oana-Cristina POPA), ambasadorka Rumunije

-  sekretar : Frederik Mondoloni (Frédéric MONDOLONI), ambasador Francuske, uz podršku Francuskog instituta u Srbiji, kulturnog i obrazovnog operatera Ambasade Francuske u Srbiji

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!