Društvo

Đaci od naredne školske godine sami biraju šta će učiti

Projekti, istraživanja, prezentacije, timski rad, nastava bez udžbenika, često i van učionice - ovako će izgledati časovi novih, izbornih programa na koje će od septembra ići sledeća generacija gimnazijalaca. Geopolitika, dizajn, mediji, biznis, savremene tehnologije - samo su neke od oblasti o kojima će učiti đaci gimnazija.

Zanimljivo gradivo i savremeniji način učenja trebalo bi sadašnje maturante više da zainteresuju za gimnazije. Reforma gimnazija donosi šest novih izbornih programa u prvom i drugom razredu i još devet u trećem i četvrtom.
Novine se ne odnose na sadašnje gimnazijalce, već na one koji će tek da sednu u klupe. Oni će već u septembru moći da biraju između predmeta: Jezik, mediji i kultura, Pojedinac, grupa i društvo, Zdravlje i sport, Obrazovanje za održivi razvoj, Primenjene nauke, Umetnost i dizajn. Od ovih šest izbornih programa škola će ponuditi četiri, a učenik će izabrati dva. Na početku drugog razreda moći će da promeni izborni program.

Učenici gimnazija će moći i da biraju na početku trećeg razreda, kada će u ponudi imati: Primenjene nauke 1 i 2 (Primenjene nauke 1 - usmerene ka medicinskim, farmaceutskim, biološkim fakultetima, a Primenjene nauke 2 ka tehničkim fakultetima), Savremene tehnologije, Metodologija naučnog istraživanja, Religije i civilizacije, Ekonomija i biznis, Osnovi geopolitike, Umetnost i dizajn i Obrazovanje za održivi razvoj. Tada će, takođe, birati dva programa koja ih najviše interesuju i pohađaće ih i u četvrtom razredu. Više predmeta za đake znači i više časova nedeljno, pa će umesto 31 imati 33.

„Postoje oblasti koje su veoma važne, a kojima se sada ne bavi nijedan predmet. Ideja je da se povezivanjem sadržaja učenici osposobe da rešavaju probleme. Uveli smo potpuno novi koncept, ishodno učenje, kome nije cilj šta nastavnik predaje u školi, nego šta učenici znaju na kraju“, objašnjava za "Novosti" rukovodilac grupe za opšte i umetničko obrazovanje u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Marija Krneta.

„Neće biti klasičnih udžbenika, već će koristiti materijale sa interneta, radove, časopise... Dobiće preporučenu literaturu, ali će imati mnogo veću slobodu u kreiranju časa. Očekuje se da učenici izrađuju timske ili pojedinačne projekte, prezentacije, istraživanja, eksperimente“, najavljuje Krneta.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!