Da li se prilikom prodaje usluge ili robe fizičkom licu mora obračunati PDV, iako je lice koje fakturiše van sistema pdv-a (d.o.o)?

Kada je firma ili fizičko lice van sistema PDV-a , ona izričito ne sme nikome fakturisati nikakvu uslugu ili prodaju robe sa PDV-om, jer je van sistema PDV-a.

Knjigovodstvena agencija I.M.Ihttp://www.knjigovodstvoimi.rs/

Nudimo kompletnu uslugu knjigovodstva za sve vrste privrednih subjekata

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!