Da li je rešenje poreske uprave o prinudnoj naplati moguće odložiti do okončanja žalbenog postupka( i u kom slučaju)?

Rešenje o prinudnoj naplati se ne može odložiti, jer u našem pravnom sistemu žalba ne odlaže izvršenje. Ako kasnije žalba bude usvojena, nadležni državni organ je dužan da vrati novac, mada je to u praksi jako retko.

Mreža za poslovnu podrškuhttp://bsn.rs/

Vizija mreže je povećanje broja uspešnih investicija u Srbiji i povećanje broja domaćih preduzeća izvoznika na tržište EU.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!