Projekti

Cilj upravljanja projektom je da se obezbedi zahtevani kvalitet uz minimalne troškove

Projektni menadžment predstavlja najstariju specijalizovanu upravljačku disciplinu, koja je nastala sredinom dvadesetog veka. Ova disciplina je pronašla veoma široke mogućnosti i to je jedan od razloga što se ova disciplina dosta razvila u teorijskom i praktičnom smislu.

Koncept upravljanja projektom, zadnjih godina, prodire sve više u industriju i druge oblasti privrede i koristi se za upravljanje realizacijom krupnih industrijskih i drugih investicionih projekata, kao važno sredstvo, koje obezbeđuje postizanje planiranih ciljeva, odnosno, doprinosi da se projekat realizuje u planiranom vremenu i sa planiranim troškovima.

Koncept upravljanja projektom se danas koristi za upravljanje realizacijom raznovrsnih projekata i programa – vojnih, informacionih, istraživačko-razvojnih, konsultantskih, organizacionih, društvenih. Sam koncept je široko razvijen u svetu i nezamenljiv kod upravljanja raznovrsnim projektima, posebno kod složenih, dugotrajnih i skupih razvojnih i investicionih projekata, ali i kod raznovrsnih poduhvata i projekata u zdravstvu, obrazovanju, kulturi, itd.

Savremeni razvoj upravljanja projektima doneo je razvoj funkcionalnih oblasti, kao što su upravljanje rizikom projekta, upravljanje kvalitetom projekta, upravljanje komunikacijama. Takođe, noviji pristupi donose projektno upravljanje ili upravljanje pomoću projekta, a naročito je interesantno multiprojektno upravljanje, koje se odnosi na istovremeno upravljanje sa više poslovnih poduhvata. Sve to doprinosi razvoju menadžmenta u celini i približavanju različitih upravljačkih pristupa i koncepta poslovnoj praksi.

Koncept upravljanja projektom bazira se na uspostavljanju efikasne organizacije, koja omogućava da se na najbolji način iskoriste raspoložive metode planiranja i kontrole za efikasniju realizaciju projekta, odnosno, omogućava najefikasnije korišćenje raspoloživih metoda, materijalnih resursa, finansijskih sredstava i ljudi u procesu realizacije posmatranog projekta.

Upravljanje projektom predstavlja naučno zasnovan i u praksi proveren koncept kojim se, uz pomoć odgovarajućih metoda organizacije, planiranja, vođenja i kontrole vrši racionalno usklađivanje svih potrebnih resursa i koordinacija potrebnih aktivnosti da bi se određeni projekat realizovao na najefikasniji način. Upravljanje projektom vrši projektni tim, koji vodi projektni menadžer, specijalizovana vrsta menadžera, koji je zadužen da projekat dovede do planiranog cilja.

Osnovni cilj upravljanja za svaki projekat je da se realizacijom obezbede zahtevane tehničke performanse i kvalitet projekta uz najmanje vreme i troškove realizacije. Ako nije moguće postići planirano vreme i troškove realizacije, onda je cilj da se vremenska i troškovna prekoračenja svedu na mogući minimum.

 

Prof. dr Petar Jovanović, YUPMA

Udruženje za upravljanje projektima Srbije - YUPMAhttp://www.yupma.org.rs/

Udruženje za upravljanje projektima Srbije - YUPMA je profesionalno, nezavisno i nestranačko udruženje građana.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!