Projekti

Centar za digitalizaciju PKS – primer za Evropu

„Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije – primer je za Evropu. Sa takvim utiskom i porukom u svoje zemlje iz Pariza se vraćaju učesnici OECD-ovog okruglog stola posvećenog digitalizaciji malih i srednjih preduzeća.

„Taj skup je organizovan u okviru  globalne inicijative  čiji je cilj da podstakne dijalog  i zajedničke aktivnosti svih ključnih aktera kako bi MSP sektor što bolje odgovorio izazovima digitalne revolucije i uključio se u svet digitalne ekonomije“, izjavio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije i predsednik Odbora za digitalizaciju Evrokomore.

Na velikom OECD skupu, na kome Čadež  u ime evropske privrede, predstavlja  Evrokomore, kao jedna od 30 inovativnih svetskih kompanija, učestvuje i „Energy net“  iz Beograda, koja je predstavila svoja uspešna digitalna rešenja za sisteme  zagrevanja i hlađenja, ali i odličnu saradnju sa Privrednom komorom Srbije.

Predstavnici ove kompanije posebno su istakli  doprinos Centra za digitalnu tranformaciju PKS digitalizaciji malih i srednjih preduzeća i lično angažovanje predsednika Čadeža u ovoj oblasti.

 

„Digitalizacija malih i srednjih preduzeća danas je pitanje daljeg razvoja i evropske i svetske ekonomije, a zajednička podrška njihovoj digitalnoj transformaciji u  centru je pažnje  i donosilaca odluka koji kreiraju politike i propise u ovoj oblasti, i velikih tehnoloških kompanija i on line platformi i malih inovativnih preduzeća, rekao je Čadež.

Sinergija  između onih koji donose odluke, velikih koji znaju, umeju, imaju resurse, nas kao poslovnih asocijacija čijim je članicama takvo znanje potrebno, po rečima Čadeža,  ključna je kako bismo predložili, kreirali i doneli  konkretne mere, odluke, usluge, alate, obuke, programe i što bolje iskoristili fondove podrške za bržu digitalnu transformaciju sektora malih i srednjih preduzeća radi podizanja njihove konkurentnosti, efikasnosti, profitabilnosti. Utoliko je, napominje, veći značaj ovog skupa  zatvorenog tipa, ali na kome se otvoreno razgovara o velikom poslu koji nam predstoji.

Osim što se bavi najaktuelnijim temama u oblasti digitalizacije, poput pristupa malih i srednjih preduzeća digitalnoj infrastrukturi i platformama, veštačke inteligencije, blokčejn tehnologija i digitalnih finansija u funkciji razvoja MSP sektora, skup u Parizu je bio prilika za razmenu iskustava i dogovore o budućoj saradnji najznačajnijih aktera u digitalnoj transformaciji malih i srednjih firmi.

„Lično sam uspostavio kontakte sa nekima od najvećih svetskih kompanija iz oblasti  tehnološkog biznisa, koji imaju interes da sarađuju sa asocijacijom poput Evrokomore,  da razviju programe i treninge za mala i srednja preduzeća, za one koje već posluju ili  one koji nameravaju da pokrenu  privatni biznis“, kaže Čadež.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!