Razvoj

Budžetski suficit Srbije povećan u oktobru - U novembru će biti poznat oblik saradnje sa MMF-om

Budžetski suficit Srbije povećan je u oktobru na 86 milijardi dinara, sa septembarskog nivoa od 66 milijardi, i za pola miliona je ispred plana, izjavio je danas ministar finansija Dušan Vujović, učestvujući na panelu u okviru drugog dana 17. Ekonomskog samita Srbije.

On je rekao da sada predstoji povećanje plata i penzija i naveo da će se rast plata u javnom sektoru kretati do 10%. Prema njegovim rečima, to je nešto što država može da priušti vodeći računa o tome da ne ugrozi rezultate fiskalne konsolidacije.

"Tačno smo definisali oblasti u kojima mogu da se vrše povećanja i prilagođavanja u ovoj godini. Očekujemo da ćemo prvi put imati trocifreni budžet opšte države, kao i da ćemo do kraja godine imati najmanje 35 do 50 milijardi dinara suficita, što će biti prostor u okviru kojeg možemo da obezbedimo povećanje plata, penzija i jednokratna davanja" naglasio je ministar.

Vujović je rekao da u sledećoj godini očekuje projektovani realni rast od 3,5 odsto, što, uz planiranu inflaciju, stvara prostor za povećanje plata i penzija koje je najavila premijerka.

On je naglasio da smo svake godine dosada prebacivali u realnim performansama projektovane prihode i da očekuje da će tako biti i naredne godine.

"Drugi važan zadatak, u kome su postignuti dobri rezultati, predstavlja smanjenje javnog duga u odnosu na BDP, koji sada teži ka Mastriškim kriterijumima", istakao je Vujović i dodao da pravimo veliki napredak i u naplati poreskih prihoda, uz podsećanje da je jedan od važnih predstojećih zadataka reforma Poreske uprave i unapređenje kapaciteta poreskih inspektora.

Vujović je takođe istakao da će se posle 7. novembra, kada misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) završava poslednju reviziju aranžmana iz predostrožnosti, znati u kakvom će obliku biti nova dimenzija saradnje sa tom finansijskom institucijom.

On je objasnio da postoje elementi za nastavak saradnje, precizirajući da MMF sada raspolaže novim instrumentom koji se zove PCI (policy coordination instrument), koji ne podrazumeva pozajmice, jer one Srbiji nisu potrebne.

Ministar je, posle izlaganja na 17. Ekonomskom samitu Srbije, rekao i da se zalaže za znatno smanjenje učešća keša u srpskoj ekonomiji, za koji kaže da "hrani sivu ekonomiju" i najavio spremnost ministarstva finansija da razmotri stimulativne mere za korišćenje bezgotovinskog plaćanja.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!