Saobraćaj i transport

Bečka luka – inovativna tehnologija za pretovar šlepera na šine

U svetu se još uvek mnogo robe prevozi šleperima drumskim saobraćajem, pa čak i na veoma daleke destinacije. U cilju prebacivanja robnog transporta sa drumskog na železnički saobraćaj Bečka luka je uspostavila saradnju sa preduzećem „Helrom“ koje se bavi inovacijom prikolica.

Kamion-šleper sastoji se od prikolice i tegljača. Da bi se što više prikolica moglo transportovati železnicom potrebno je da se njihov pretovar učini jednostavnijim i bržim. Do sada se više od 90 odsto prikolica u Evropi zbog tehničkih barijera nisu mogle prebaciti na šinski saobraćaj. Zahvaljujući Helromovom inovativnom sistemu pretovar sa drumskog saobraćaja na železnički biće značajno olakšan a efekat staklene bašte smanjen.

 

Kod tzv. „Trailer Rail“ radi se o specijalnim vagonima za koje se za utovar i istovar ne koriste standardna vozila sa kranovima već su potrebne šine i pričvršćena površina koja se pruža paralelno sa šinama. Helromov vagon se otvara sa strane. Tako se prikolica bez podizanja gura na vagon a vagon je vuče. Uz pomoć u vagonu integrisane pokretne tehnologije prikolica može direktno sa vagona da se natovari na tegljač kamiona. Zahvaljujući patentiranoj horizontalnoj tehnologiji za robne vagone i terminale utovar i istovar vagona sa tegljačem obavlja se veoma jednostavno.

Ono što je u avgustu 2020. godine započelo kao pilot-projekat sada se redovno koristi u svakodnevnom poslovanju Bečke luke. Nedeljno saobraćaju tri runde vozova između Nemačke i Austrije sa prikolicama natovarenim novom tehnologijom. Cilj Bečke luke je da se ubuduće transportuje do 40 prikolica po vozu i time godišnje uštedi više od 24.000 vožnji šleperima između Beča i Dizeldorfa. Za klimu to znači godišnje oko 14.000 tona ugljen-dioksida manje. Ovaj zajednički projekat  Bečke luke i firme „Helrom“ nagrađen je sa „EL-MO Award“ koja odlikuje inovativna preduzeća i projekte.

Foto: © David Bohmann

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!