Baza znanja | Računovodstvo i finansije

Kako pripremiti izveštaj o transfernim cenama tokom pandemije Covid-19?

Transferne cene predstavljaju transakcije jedne kompanije sa svojim matičnim licima, kompanijama ćerkama i sestrama.

Besplatni obračuni poreza za vreme vanrednog stanja uz pomoć novih mogućnosti aplikacije

Kao posledica pandemije virusa covid-19, svetska, pa samim tim i srpska privreda nalaze se pred izazovima koji u velikoj meri utiču na svakodnevno poslovanje. Pred kompanijama se nalaze novi zadaci koje je potrebno izvršiti, dok problemi u poslovanju deluju neizbežno.

Četvrtina kompanija u regionu se susreće sa zloupotrebama u procesu nabavke

Više od 37 odsto kompanija u regionu Evrope, Bliskog istoka i Afrike (EMEA), susreće se sa problemima nastalim usled zloupotrebe troškova putovanja, otkriva novo istraživanje kompanije SAS.

Prelomna tačka poslovanja, BEP (Break event point), kao osnov za postavljanje Budžeta za poslovnu godinu i Bonus skale

Imperativ savremenog poslovanja i zadatak službe Ljudskih resursa u kompanijama je definisanje jasne organizacione šeme, platnih razreda i bonus skale.

Finansijski kontrolor – važan član tima na putu ka profitabilnosti

U poslednjoj deceniji poslovanje preduzeća se dodatno usložilo, a novi zahtevi doveli su do toga da je postalo teško nadzirati sve poslovne procese. Bez detaljne kontrole može lako doći do gubitka novca i udaljavanja od željenih rezultata i ciljeva. Kao odgovor na ove promene i nove zahteve poslovanja, javila se potreba formiranja finansijskog kontrolinga, koji predstavlja stub organizacije i podupire sve strateške i operativne odluke kompanije.

MRS i sastavljanje finansijskih izveštaja za 2017. godinu

Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) su usvojeni od strane International Accounting Standards Board-a (IASB) 2009. godine, a primena u Srbiji je počela od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

Kakav je značaj informacija koje pruža računovodstvo?

Poslovanje svakog preduzeća ne može se zamisliti bez postojanja računovodstva, kao registra poslovnih događaja i izvora mnogobrojnih poslovnih informacija.

Šta su transferne cene?

Pretpostavimo da ste vlasnik kompanije za distribuciju alkoholnih pića ’’Distribucija pića d.o.o.’’. Osnivate lanac kafića, kompaniju ’’The Lounge and bar d.o.o.’’. Ove dve kompanije su povezana lica, s obzirom da ih kontrolišete putem kapitala.

Veličina firme određuje obim i dinamiku izveštavanja

Obim i dinamika izveštavanja variraju od firme do firme. U praksi to najčešće znači da manja preduzeća imaju izveštaje manjeg obima, koji se ne pripremaju tako često, dok rast kompanije znači povećanje i obima i dinamike.

Svaki treći Amerikanac radije troši novac na kafu nego na investiranje

Više od jedne trećine mladih Amerikanaca je prošle godine potrošilo više novca na kafu nego na investiranje, pokazuje istraživanje koje je obuhvatilo iskustva 3.000 odraslih osoba, uzrasta od 18 do 44 godina.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!