Baza znanja | Propisi

Sporno ovlašćenje upravnika zgrada da prikupljaju podatke o stanarima, Vladan Gotovac, advokat

Ovlašćenja upravnika zgrada definisana su Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih jedinica, a njihovo delanje je zasnovano na odlukama skupštine stanara. Međutim, segment njihovih ovlašćenja, koji bi mogao da bude diskutabilan u pogledu moguće povrede prava na privatnost stanara jeste obaveza da prikupljaju i vode evidenciju o svim stanarima zgrade (vlasnicima ili zakupcima).

Kada se plaća porez na dodatu vrednost ili porez na prenos apsolutnih prava u prometu nepokretnosti?

Promet nepokretnosti je pravni posao, koji konstituiše obaveze plaćanja poreza, i to: 1) poreza na dodatu vrednost, ili 2) poreza na prenos apsolutnih prava.

Realizacija sredstva obezbeđenja zbog kršenja zabrane angažovanja podizvođača, koji nije naveden u ponudi

Kako bi se sprečila situacija, koja je česta u praksi, da ponuđači podnesu ponudu sa jednim podizvođačem, a prilikom izvršenja nabavke angažuju drugog podizvođača, zakon izričito određuje da dobavljač ne može angažovati kao podizvođača lice, koje nije naveo u ponudi.

Ajde TI (IT) na selo!

U toku leta i ove jeseni bili smo svedoci velikog broja agrarnih i drugih reformi, subvencija i raznih akcija kojima je bio cilj oživljavanja ruralnih manje razvijenih seoskih područja i povratak mlađih ljudi iz grada na selo.

PDV tretman prometa Bitcoin-a

Bitcoin valuta bi se mogla definisati kao digitalna valuta (nasuprot novcu kao zakonskom sredstvu plaćanja) koja se sve više koristi prilikom plaćanja dobara i usluga kupljenih putem interneta, ali kojom se sve više i trguje.

Ko i kako sprovodi postupak likvidacije poslovnog društva?

Likvidacija društva može da se pokrene jednoglasnom odlukom svih ortaka, odnosno komplementara, ako ugovorom o osnivanju nije drugačije određeno, odlukom skupštine članova društva s ograničenom odgovornošću ili odlukom skupštine akcionara. U ovom slučaju reč je o dobrovoljnoj likvidaciji, a postoji i tzv. prinudna likvidacija, koja se pokreće nezavisno od volje članova društva.

Šta donose promene u oporezivanju digitalnog poslovanja?

Pretpostavimo da srpski proizvođač sokova plaća naknadu za oglašavanje kompaniji ’’Facebook’’, čije je evropsko sedište u Republici Irskoj u cilju promovisanja svojih proizvoda na tržištu Grčke. U kojoj bi zemlji trebalo oporezivati dobit, koju ’’Facebook’’ ostvari prilikom pružanja usluga oglašavanja srpskom proizvođaču?

Kako se dostavlja Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada (GIO1)?

Zakonom o upravljanju otpadom definisana je obaveza za sve proizvođače (generatore) otpada da nadležnom organu redovno dostavljaju Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada (GIO1).

Mogućnost raskida ugovora o stambenim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima

Problem građana, koji su zaduženi na osnovu stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, već desetak godina (od početka svetske ekonomske krize 2008. godne) predstavlja njihovo goruće pitanje. Medijski vrlo propraćena, ova situacija je postala lakmus papir na osnovu kog se ocenjuje delotvornost pravnog sistema praktično svih država u regionu, kroz pravilnu primenu zakona, koji reguliše materiju obligacionih odnosa.

Poreski aspekt troškova za službeno putovanje u inostranstvo

Minimalni iznos naknade troškova za službeni put u inostranstvo nije određen ni jednim pravnim aktom, pa je njegovo određivanje prepušteno poslodavcu – da iznos naknade za službeni put u inostranstvo sam odredi opštim aktom.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!