Baza znanja | Propisi

Poverljivo uništavanje dokumentacije

Svaki dokument kome je rok čuvanja istekao može se poverljivo uništiti. Ovaj proces zakon definiše kao izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala nastalog u arhivskom i kancelarijskom poslovanju.

ECB: Regulacija kriptovaluta nije prioritet

Evropska Centralna Banka (ECB) je 7. februara iznela svoj stav o regulaciji kriptovaluta, opisujući ga kao zadatak čije izvršenje nije prioritet.

Šta sadrži izveštaj o ispitivanju otpada?

Sakupljači i transporteri su dužni da obezbede odvojeni transport pojedinih vrsta otpada, dok su proizvođači, odnosno vlasnici otpada dužni da otpad pre njegove predaje sakupljaču ili transporteru klasifikuju.

Nove izmene Zakona o radu - nove obaveze za poslodavce

Šta nove izmene Zakona o radu, koji se primenjuje od 25.12.2017. godine znače za poslodavce?

Značaj dostavljanja bankarske garancije u postupku javne nabavke

Iz citiranih zakonskih odredaba vidljiv je značaj obaveze pribavljanja bankarske garancije u postupku javne nabavke i prilikom zaključenja ugovora o javnoj nabavci, jer naručilac u konkursnoj dokumentaciji, kao jedno od sredstava finansijskog obezbeđenja, može da zahteva bankarsku garanciju, a u određenim slučajevima je dužan da zahteva sredstvo obezbeđenja, u koje spada i bankarska garancija.

Kako se oporezuju freelanceri ? (Drugi deo)

U prethodnom tekstu smo naveli moguće opcije za oporezivanje freelancera. U ovom tekstu ćemo detaljnije razjasniti svaku od opcija. Početna pretpostavka nam je bila da freelancer nije u radnom odnosu i stoga je u obavezi da plaća pune doprinose u svakoj od opcija, kao i da usluge pruža isključivo inostranim kompanijama.

Šta je Dokument o kretanju opasnog otpada?

Kvalifikovano lice odgovorno za stručni rad u obavezi je da dva dana, odnosno 48 sati pre započinjanja kretanja otpada, izvrši najavu kretanja opasnog otpada ministаrstvu nаdlеžnоm zа pоslоvе živоtnе srеdinе i Аgеnciјi za zaštitu životne sredine, putem web sajta www.sepa.gov.rs. (Izveštavanje – Prijava na sistem postojećih korisnika – korisničko ime i lozinka – Dokument o kretanju opasnog otpada).

Kako nas obmanjuju operateri mobilne telefonije?

Tokom minulih godina, registrovan je veliki broj žalbi, koje se odnose na usluge operatera mobilne telefonije, odnosno na ugovore koji se sa operaterima zaključuju, zbog čega su nadležni državni organi obavešteni o problemu, te se očekuje njihova reakcija.

E-fakture - budućnost poslovanja

Nedavno je Vlada Republike Srbije potpisala „Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa“. Ovim obaveštenjem se elektronskim fakturama daje jednaka upotrebna važnost kao i papirnim, bez ograničenja.

Kvalifikovani elektronski potpis postaje sastavni deo poslovanja

Usled progresivnog razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija, elektronsko poslovanje postaje neminovnost. Uviđajući brojne prednosti, koje ovi noviteti nose i fizička i pravna lica ih sve češće počinju koristiti, kako za lične tako i za poslovne potrebe.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!