Baza znanja | Obrazovanje i posao

Studijski program „Menadžment prodaje” - naučite kako da implementirate najbolja rešenja iz privredne prakse

Prateći tržišne trendove, visokoškolske ustanove svoje programe sve više usklađuju sa potrebama privrede i interesovanjima mladih, fokusirajući se na specijalizaciju iz različitih oblasti.

Da li je e-učenje u fokusu zahvaljujući pandemiji ?

Zamislite šta bi se desilo da e-učenje nije postojalo u trenutku kada se svet susreo sa pandemijom. U najmanju ruku, milioni učenika i studenata bi ostali bez svog obrazovanja. Na sreću, to se nije dogodilo, a e-učenje više nije samo jedan od alata koji nam pomaže u procesu učenja, već je postalo neminovnost.

2020-godina učenja i odučavanja 2021-?

Od kada jekrenula Covid pandemija nestaje uobičajena poslovna rutina, počev od odlaska na posao u kancelariju, radnih sastanaka, poslovnih putovanja, pa do strateških izmena koje se tiču poslovnog modela. Neke delatnosti su na ivici kraha (npr. turističke organizacije) neke delatnosti su doživele procvat (logistika, isporuke), a zajedničko za sve je- struktuirana organizaciona promena u poslovnim procesima je neophodna.

Kako ličnom inicijativom uticati na profesionalni razvoj?

Teško je otrgnuti se mišljenju da je pandemija koronavirusa pored uticaja na zdravstvene, socijalne i ekonomske aspekte života, uticala i na profesionalni razvoj svakog od nas.

Mali biznis u doba velike Corone

Društveno odgovorne kompanije u aktuelnoj situaciji epidemije virusa COVID-19, a u skladu sa preporukama zaštite javnog zdravlja sprovode mere protiv širenja virusa, ali i ekonomske mere, a u domenu poslovnih aktivnosti koju obavljaju.

Stav srpske privrede prema digitalnoj transformaciji, digitalni alati- da ili ne?

U cilju sagledavanja mogućnosti za dalji razvoj i komercijalizaciju alata Coin&Fund, naš tim je sproveo istraživanje u privredi vezano za stav predstavnika srpske privrede prema digitalnoj transformaciji i spremnosti da koriste digitalne alate.

Menadžeri u kompanijama nemaju poverenja u podatke

Analitika ima ključno mesto u procesu donošenja poslovnih odluka, ali uprkos tome manje od polovine zaposlenih na vodećim funkcijama u kompanijama ima poverenja u kvalitet podataka uz pomoć kojih se donose važne odluke.

Poželjan profil preduzetnice za postizanje uspeha i mogući izvori finansiranja poslovnih projekata

„Znao sam da neću zažaliti ako ne uspem, ali sam isto tako znao da ću zažaliti samo ako ne budem probao“. Džef Bezos, osnivač sajta Amazon.com

Coin&Fund – Alat za podršku odlučivanju

Apstrakt: Ideja o razvoju on-line simulacije poslovanja plod je dugogodišnjeg rada u privredi na poboljšanju poslovnih procesa preduzeća. Naime, donosioci odluka u segmentu malih u srednjih preduzeća, najčešće nisu svesni kako njihove odluke utiču na poslovni rezultat kompanije, dok članovi korporativnih timova u težnji da ostvare rezultat svog profitnog centra, svoje divizije, ostaju bez posebnog interesovanja za aktivnosti drugih službi, odnosno ostalih poslovnih segmenta korporacije.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!