Baza znanja | Intervju

Milica Kezić Marčić, menadžerka programa za podršku zagovaračkim inicijativama u Trag fondaciji: Inicijative civilnog društva doprinose unapređenju socijalnog preduzetništva

„U Srbiji je socijalno preduzetništvo u fazi intenzivnog razvoja, naročito od usvajanja Zakona o socijalnom preduzetništvu početkom 2022. godine, ali je važno da se stvore uslovi za dalje unapređenje te oblasti. Potrebni su zajednički napori države, civilnog društva i medija kako bi se širila svest o značaju socijalnog preduzetništva i osnažila podrška za osnivanje novih preduzeća, kroz unapređenje saradnje između različitih sektora društva“, izjavila je u intervjuu za naš portal Milica Kezić Marčić, menadžerka programa za podršku zagovaračkim inicijativama u Trag fondaciji, koja je u okviru trogodišnjeg programa „Pokret Polet“ objavila treći konkurs za podršku javnom zagovaranju, namenjen organizacijama civilnog društva.

Udruženi možemo da pomognemo većem broju ljudi

„Naša fondacija pomaže velikom broju ugroženih sugrađana u gradu, a zahvaljujući saradnji sa Bankom hrane Vojvodine, uspevamo redovno da im obezbedimo hranu i druge potrepštine. Podržavamo ukidanje PDV-a na doniranu hranu; na taj način bi se ohrabrili proizvođači i distributeri da više doniraju. Broj porodica koje dobijaju našu pomoć znatno bi se povećao zahvaljujući toj inicijativi, a ujedno bi više hrane bilo iskorišćeno, umesto da završava na deponijama“, izjavio je Miroslav Đorđević, dobitnik VIRTUS nagrade za individualnu filantropiju.

Marija Mitrović, direktorka programa filantropije Trag fondacije: Kompanije kroz svoje filantropske inicijative doprinose rešavanju važnih društvenih problema

„Kompanije postaju sve više svesne svoje dužnosti da uzvrate društvu i zato tome pristupaju na strateški način kako bi maksimizirali korist po zajednicu i proširili svoj društveni uticaj. Posebno su značajne donacije kompanija sa dugoročnim efektom, jer vode trajnim rezultatima koji će obuhvatiti veliki broj korisnika i učiniti društvo boljim mestom za život za sve njegove članove“, izjavila je Marija Mitrović, direktorka programa filantropije Trag fondacije koja je ove godine 17. put zaredom dodelila VIRTUS nagradu za filantropiju.

Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstva Trag fondacije: Strateška korporativna filantropija donosi novu kulturu poslovanja

„Kroz korporativnu filantropiju, kompanije pokazuju svoju posvećenost društvu i zajednici kako bi ispunile svoje etičke i moralne odgovornosti predstavljajući vrednosti za koje se zalažu. Strateška filantropija je jedinstven i snažan način povezivanja društvene odgovornosti kompanije i ciljeva koji su efikasno usmereni na povećanje blagostanja zajednice. Ovaj model omogućava kompaniji da se temeljnije posveti rešavanju određenog problema, kao i da se profiliše kao važan akter u zajednici u kojoj posluje”, izjavila je Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstva Trag fondacije, koja ove godine 17. put dodeljuje VIRTUS nagradu za filantropiju.

Nataša Konstantinović, koordinatorka programa javnih politika u Trag fondaciji: Za razvoj socijalnog preduzetništva potrebne su podsticajne mere

„Socijalno preduzetništvo predstavlja razvojnu oblast u Srbiji, a postoje brojne mogućnosti za unapređenje tog sektora. Nacionalnim programom razvoja socijalnog preduzetništva kreirale bi se konkretne mere koje bi pospešile razvoj socijalnih preduzeća dajući im različite vrste olakšica i finansijskih podsticaja koje su im neophodne da bi bili konkurentni na tržištu, a da i dalje ostvaruju svoju društvenu misiju“, izjavila je u intervjuu za naš portal Nataša Konstantinović, koordinatorka programa javnih politika u Trag fondaciji, koja realizuje program „Pokret Polet“.

Snežana Radovanović, suvlasnica preduzeća „JELA“: Inovacije doprinose razvoju

„Za uspeh su važni istrajnost, fleksibilnost, tolerantnost, kvalitet, inovativnost. To je dug put, ali ispravan, jer uspeh ne dolazi odjednom. Industrija nameštaja je vrlo zahtevna, a da bi bili prepoznati kao proizvođač dobrog i kvalitetnog nameštaja treba pratiti kretanja na tržištu i u skladu sa zahtevima i trendovima menjati i ulagati u novu proizvodnju“, izjavila je u intervjuu za naš portal Snežana Radovanović, suvlasnica preduzeća „JELA“, iz Jagodine, koje proizvodi nameštaj, a čak 70 odsto proizvoda izvozi.

Milica Krstić, Udruženje „Siguran prostor“: Mentalno zdravlje je jedna od prioritetnih tema u svetu

“Pored gladi i klimatskih promena, mentalno zdravlje postaje sve značajnija tema na globalnom nivou s obzirom da imamo pandemiju anksioznosti i depresije. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, oko 280 miliona ljudi se bori sa depresijom. „Siguran Prostor” nije jedino udruženje koje ima za cilj da podigne svest o mentalnom zdravlju i psihoterapiji i drago mi je što zajedničkim snagama radimo na tome da ukažemo da je mentalno zdravlje važno kao i fizičko zdravlje”, izjavila je u intervjuu za naš portal Milica Krstić, psihološkinja koja je osnovala online platformu za besplatnu psihoterapiju „Siguran prostor” i vlasnica agencije „Siguran kontakt”.

Nataša Konstantinović, koordinatorka programa javnih politika Trag fondacije: Mladi ljudi treba da predvode progres društva

„Mladi nose neverovatnu energiju i entuzijazam koju smo mi u Trag fondaciji prepoznali i podržali i upravo kroz edukativno-istraživački program „Pokret Polet“ dajemo im priliku da unaprede svoja znanja i steknu nova iskustva o javnim politikama kroz zajednički rad sa organizacijama civilnog društva. Mladi istraživači unose polet svojim znanjima i idejama koje koriste da pomognu organizacijama da što bolje istraže nacionalne i lokalne politike koje utiču na rešavanje nekog od problema u zajednici.“, izjavila je Nataša Konstantinović, koordinatorka programa javnih politika u Trag fondaciji, koja je nedavno objavila drugi konkurs za program za mlade istraživače/ -ice „Pokret Polet“.

Milica Kezić Marčić, koordinatorka programa javnih politika u Trag fondaciji: Građani treba da budu kreatori promena u svom okruženju

Javno zagovaranje doprinosi pozitivnim promenama u lokalnim zajednicama, jer se kroz unapređenje socio-ekonomskih politika olakšava život građana, posebno osetljivim grupama stanovništva. Želimo da podstaknemo građane da učestvuju u procesima kreiranja javnih politika, kako bi kreirali mere koje su u skladu sa njihovim potrebama”, izjavila je u intervjuu za naš portal Milica Kezić Marčić, koordinatorka programa javnih politika u Trag fondaciji, koja je u okviru trogodišnjeg programa „Pokret Polet“ objavila drugi konkurs za podršku javnom zagovaranju, namenjen organizacijama civilnog društva.

Mousa Abu Sabiah: Vakufska direkcija Islamske zajednice Srbije radi na suzbijanju zloupotreba u prodaji kurbana

Približava se jedan od najvećih islamskih praznika Kurban Bajram. U poslednje vreme mogu se primetiti reklame na različitim medijskim platformama, posebno na Facebook-u, koje promovišu prodaju kurbana na više lokacija u Srbiji. Ono što privlači pažnju je činjenica da, osim raznolikosti lokacija i cena, postoji razlika i u potpisu ovih reklama, te je negde Islamska zajednica Srbije, a negde Vakufska direkcija Islamske zajednice Srbije. Stiče se utisak da tu postoje neke nepravilnosti. O tome smo razgovarali sa Mousom Abu Sabiah, direktorom Vakufske direkcije u Srbiji.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!