Finansijske usluge

Bankarska garancija kao jedno od sredstava finansijskog obezbeđenja u postupku javne nabavke

Bankarska garancija kao jedno od sredstava finansijskog obezbeđenja u postupku javne nabavke Bankarska garancija kao jedno od sredstava finansijskog obezbeđenja u postupku javne nabavke 

Novelom iz 2015. godine, u dosadašnjem stavu 9. koji postaje stav 7. člana 61. izvršena je izmena u pogledu mogućnosti da jedino bankarska garancija bude sredstvo obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza u slučaju sprovođenja postupka javne nabavke čija je procenjena vrednost veća od iznosa iz člana 57. Zakona o javnim nabavkama. Drugim, rečima u svim slučajevima sprovođenja postupka javne nabavke čija je procenjena vrednost veća od zakonom propisane, i sada postoji obaveza da naručilac zahteva sredstvo obezbeđenja za ispunjenje ugovornih obaveza ponuđača, odnosno dobavljača, s tim što to ne mora biti bankarska garancija, već i svako drugo sredstvo obezbeđenja – stvarnopravno, kao što su hipoteka, zaloga, ili obligacionopravno, lično, kao što je jemstvo, menica, pristupanje dugu, akreditiv i sl…

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Advokatska kancelarija Aleksic sa saradnicimahttp://lawofficealeksic.rs

Zajednička advokatska kancelarija Aleksić sa saradnicima nudi progresivan, inovativan pristup i strategiju poslovanja našim klijentima, kako bismo na najefikasniji način pomogli u realizaciji njihovih ciljeva.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!