Propisi

APR pokrenula prinudnu likvidaciju kod 7.500 privrednih društava

Agencija za privredne registre (APR) pokrenula je prinudnu likvidaciju kod 7.500 privrednih društava, kod kojih su se ispunili razlozi za prinudnu likvidaciju propisani Zakonom o privrednim društvima, zbog toga što nisu dostavila godišnje finansijske izveštaje za dve uzastopne godine, 2015. i 2016, do kraja poslovne 2017. godine.

I u narednim danima, Agencija će nastaviti sa ovim poslom i pokrenuće postupak prinudne likvidacije kod preostalih oko 15.500 društava, kako bi se iz pravnog života isključili subjekti koji ne posluju u skladu sa zakonom, sa ciljem da se poveća pravna sigurnost poslovanja i podigne nivo transparentnosti privrede.

Postupak prinudne likvidacije po službenoj dužnosti sprovodi registrator privrednih subjekata, donošenjem rešenja o pokretanju prinudne likvidacije za svako pojedinačno privredno društvo, na osnovu koga se društvo prevodi u status „u prinudnoj likvidaciji“, koji se objavljuje uz poslovno ime društva. Istovremeno se  objavljuje oglas o pokretanju prinudne likvidacije za svako pojedinačno društvo u neprekidnom trajanju od 60 dana, na sajtu APR-a (www.apr.gov.rs), u Registru privrednih subjekata, u odeljku: Pretraga podataka, na linku: Pretraga oglasa i obaveštenja.

Tek nakon isteka propisanog roka od 60 dana, registrator će preduzeti sledeći korak i u narednom roku od 30 dana brisaće navedena društva po službenoj dužnosti.

Od datuma prelaska u status društva u prinudnoj likvidaciji, odnosno od dana objavljivanja oglasa o prinudnoj likvidaciji, društva mogu da nastave sa radom, ali ne mogu da preduzimaju nove poslove već samo da završavaju započete, uključujući i izmirenja dospelih obaveza, kao i plaćanja za tekuće obaveze društva i obaveze prema zaposlenima. Ne isplaćuje se učešće u dobiti, odnosno dividenda, niti se imovina društva može raspodeljivati članovima društva pre brisanja društva iz registra.

Svi sudski i upravni postupci u odnosu na društvo koje je u prinudnoj likvidaciji, prekidaju se, a društvo ne može ni da registruje promene podataka u Registru privrednih subjekata od dana objavljivanja oglasa o prinudnoj likvidaciji na sajtu APR-a. 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!