Agro svet

“Agrokor” postaje deo “Fontenove grupe”

“Agrokor” s današnjim danom odlazi u prošlost, a s radom započinje “Fortenova grupa” koja će preuzeti poslovanje “Agrokor grupe”.

Od ukupno 159 kompanija koje deluju u sastavu “Agrokor grupe”, implementacijom nagodbe 47 neodrživih kompanija se "zrcali" na nova društva “Fortenova grupe” s novim imenom "plus" pa će se tako, na primer, poslovanje “Konzuma” nastaviti “kao Konzum plus”, “Jamnice” kao “Jamnica plus” itd.

Udeli u preostalih 30 hrvatskih održivih kompanija preneće se na “Fortenovu grupu”, a po prenosu udela te kompanije izlaze iz postupka vanredne uprave.

Udeli 82 kompanije koje su izvan Hrvatske kao i onih koje nisu u postupku vanredne uprave na “Fortenovu grupu” će se prenositi kada i ostala imovina, a prenosi će se evidentirati skladno zakonima merodavnih jurisdikcija, što je ranije moguće i na troškovno najefikasniji način.

Postupak vanredne uprave će formalno trajati dok se ne završi postupak pripajanja starih, neodrživih društava “Agrokora” d.d. i dok on ne bude brisan iz sudskog registra, prenosi B92.

Za danas je sazvana i prva skupština vlasnika nove “Fortenove grupe”. Ta će se skupština održati u Amsterdamu i mogu da joj prisustvuju svi koji imaju depozitarne potvrde. Na toj će skupštini između ostalog, odlučivati i o imenovanju članova Upravnog odbora “Fortenove grupe” i njihovim naknadama.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!