Ljudski resursi

10 osobina dobrih lidera

Liderstvo je veština, koja se uči jednako kao i druge poslovne veštine. Iako kažemo poslovne veštine, iste liderske veštine se bez razlike upotrebljavaju i u poslovnim, ratnim, društvenim, političkim ili državničkim okolnostima.

Jedna od karakteristika dobrog lidera je neustrašivost. Neustrašivost u smislu da lider mora znati i moći da donosi teške odluke. Naravno, u slučaju poslovanja mi kao menadžeri, kao lideri ne odlučujemo o životima ljudi, kao što je to slučaj u drugim okolnostima, ali bez obzira nekada moramo da donosimo  teške odluke, te iako trebamo da budemo neustrašivi, takođe, moramo da budemo inspirativni kada vodimo ljude. Dakle da ta neustrašivost nije u smislu one bahate neustrašivosti – uradiću ja tako pa makar po cenu glava mojih ljudi. Takva “neustrašivost” je zapravo nepromišljenost.

Druga osobina dobrog lidera, odnosno, menadžera je efektivna komunikacija. Dakle, vi kao lideri, kao menadžeri morate naučiti dobro da komunicirate sa vašim zaposlenima, sa vašim timom, sa vašim saradnicima. Zbog čega? Sagledajmo realno, vi možete u svojoj glavi da imate ideju kako neki posao treba da izgleda, kako neki projekat treba da se odradi, ali vi morate da znate da prenesete tu ideju na vaše saradnike - da se ne desi da saradnici zamišljaju projekat na jedan način i da rade u jednom pravcu, a vi ste to zamislili potpuno drugačije. Komunikacija kao takva mora da se uči i dobri lideri moraju znati da komuniciraju sa svojim saradnicima ukoliko žele da se sav posao odvija kako treba i kako je zamišljeno.

Treća karakteristika dobrog lidera je samopouzdanje. Naravno, vi kao lideri morate biti dovoljno samopouzdani da se prosto na vama vidi da nešto što treba da uradite činite jednostavno i bez dvoumljenja. Naravno, budite svesni – i kao menadžeri, i kao direktori, i kao lideri svi smo mi podložni greškama i svako od nas može nekada da pogreši pa samim tim možemo da donesemo i pogrešnu odluku. No bez obzira na to, ukoliko želite da budete dobar lider, morate sa samopouzdanjem da donosite sve odluke.

Zatim, dobar lider mora da bude predan svom poslu. Kada vodi tu svoju firmu mora da vodi primerom. Predanost poslu zapravo znači da vi pokazujete svojim ljudima kako nešto treba uraditi. Ne u smislu da im pokazujete detalje svakog zadatka, nego prosto da oni u vama vide osobu koja je spremna da uradi sve ono što govori njima. Dakle, ako ste vi menadžer, lider na takav način da samo govorite ljudima: „Okej, uradi to i to“, i ništa više – to neće biti dovoljno dobro. Potrebno je da vi uradite to što njima govorite i da oni vide da ste vi osoba, koja stoji iza svoje reči. Samim tim će oni mnogo lakše, mnogo predanije i sami da pristupaju svom poslu.

Tu odmah dolazimo i do pete karakteristike dobrog liderstva – jedna karakteristika, koju mnogi lideri prosto sebi ne dozvoljavaju. Mnogi menadžeri se plaše ovog osnova liderstva i u tome veoma greše, a to je delegiranje posla. Dobar lider, dobar menadžer, dobar šef mora da zna i da može da delegira posao. Dakle, da daje svom timu zadatke i da stoji iza te odluke i da se ne plaši da će te zadatke tim uraditi kako treba, jer vi time kao lider dajete poverenje vašim ljudima da će oni uraditi zadatak i da će firma i posao da funkcionišu. Nikada ne pomislite da vi kao lider, kao menadžer morate da uradite svaki zadatak sami jer, zaboga, niko sem vas to neće znati dovoljno dobro da uradi. To naprosto nije istina, zapravo svi ljudi, ako se dobro obuče i ako im date priliku, moći će da urade posao kako valja, samo je poenta da vi kao lider imate dovoljno poverenja da delegirate posao vašem timu.

Ono što je interesantno kada posmatramo lidere, jeste da ljudi, koji moraju da donose odluke, zapravo trebaju da imaju pozitivan stav. I vi kao lideri morate da imate pozitivan stav prema onome što radite, jer vi zapravo trebate da razmišljate na sledeći način – iako možda taj poslovni zadatak jeste velik i od moje odluke zavisi mnogo, ali bez obzira na to, odluku ću da donesem samopouzdano i da idem napred sa potpunom sigurnošću u uspeh.

Sedma karakteristika dobrog lidera, odnosno dobrog vođe i dobrog, uspešnog menadžera jeste osobina da preuzima odgovornost. Preuzmite odgovornost za svoje odluke, jer ako vi, kao lider, znate samo da delegirate i da posle toga ako neko nešto pogreši samo znate da napadnete nekoga kako je pogrešio, zašto je to uradio onako, zašto nije ovako – vi naprosto tada niste dobar lider. Morate da preuzmete odgovornost za ono što radite, prema tome vi kao lider morate da budete osoba, koja će zaista stajati iza svojih odluka u potpunosti, pa čak i ako je ta odluka pogrešna vi tada morate svom timu reći: „Oprostite, ja sam pogrešio. Ono što sam ja odlučio nije bilo dobro.“

Osma karakteristika dobrog lidera je da poseduje organizacione sposobnosti. Dakle, lider mora uvek da bude i organizator. On na neki način treba da sagledava celokupnost svog poslovanja, svog tima, tržišta, načina rada, tehnologije i tako dalje. Vi kao lider morate da znate kako da organizujete posao tako da posao teče, da tu nema stajanja u bilo kom smislu. Dakle, da vi tačno određujete šta i kako, kada i ko treba da odradi da bi to bilo dobro i uspešno.

Deveta karakteristika dobrog lidera je empatičnost. Šta zapravo znači empatičnost? Mi kao lideri, kao menadžeri moramo da znamo da mi zapravo radimo sa ljudima, da su ljudi ono što je najvažnije. Te stoga i u našoj komunikaciji moramo da ocenimo kako ti ljudi dišu, šta se sa njima dešava, da li se oni osećaju dobro u poslu koji rade, šta ćemo mi da uradimo kako bi taj posao tekao bolje i kako bi to bolje trebalo da izgleda. Dakle, empatija je nešto što mora da krasi dobrog lidera. Naravno, empatija je automatski povezana sa određenim psihološkim momentima - dakle, dobar lider bi trebao da bude ujedno i dobar psiholog. Što bolje poznajete ljudsku psihu utoliko ćete sigurno bolje sarađivati sa ljudima.

I na kraju deseta osobina dobrih lidera, dobrih menadžera će možda zvučati čudno, jer nije nužno skopčana sa uspešnim poslovanjem. Nekada uspešno poslovanje podrazumeva da ljudi budu malo drčniji, malo bezobrazniji itd. Dok deseta osobina koju sam izabrao kao osobinu dobrog lidera jeste etičnost. Postavlja se pitanje kakve veze etičnost ima sa liderstvom? Etičnost nije osobina koja vam nužno osigurava novac, već, ukoliko ste etični, ljudi će sa vama izgraditi dobar odnos. Voleće sa vama da rade, jer raditi sa čovekom koji ima morala je uvek mnogo bolje nego sa osobom koja zna da radi samo tako da je sebi najbitnija i da samo sebi grabi i da mu nije stalo ni do koga drugog. Istina, u današnjem poslovnom svetu etičnost i moral nekada znaju da vas koštaju dobre zarade, ali dugoročno ostavljaju utisak da ste vi pravi lider, pravi vođa u koga se možemo ugledati.

Stoga, ako vi želite da budete dobri lideri, treba da imate sve ove osobine i onda će vas ljudi zasigurno slediti i pamtiti, a naravno i rado raditi sa vama i za vas.

Boris Teodosijević, Poslovne veštine Teodosijević

 

Poslovne veštine Teodosijevićhttp://teodosijevic.com/

Boris Teodosijević kao profesionalni trener poslovnih i komunikacionih veština je svoje znanje sticao kroz formalno fakultetsko obrazovanje, neformalno stručno obrazovanje i praktičnim radom kroz dvadesetogodišnje iskustvo u privredi.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!