Finansijske usluge

Značaj finansijskog kontrolinga

Osnovni cilj kompanije i njenog prisustva na tržištu jeste ostvarivanje profita. Realizacija ovog cilja tiče se različitih interesnih grupa, koje čine zaposleni, kupci, dobavljači, država, finansijske institucije sa kojima kompanija sarađuje i vlasnici.

Ukoliko neka od ovih grupa nije zadovoljna postignutim rezultatima, kompanija se suočava sa poteškoćama. Svako od njih je na svoj način uključen u poslovanje te u proces stvaranja dodatne vrednosti i pozitivnog rezultata, a centralnu ulogu u tom procesu ima finansijski kontrolor, koji je odgovoran za planiranje, merenje i usmeravanje tog procesa ka optimalnoj tački.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!