Obrazovanje i posao

Zaključci XXIII Međunarodnog simpozijuma iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike

Ovaj simpozijum se održava već 25 godina, a u organizaciji Tehnološko-metalurškog fakulteta Beograd i Centra CPA&G industrije 23-ći put. Okuplja najeminentnije univerzitetske profesore i stručnjake iz industrije iz ove oblasti, sa prezentovanjem naučnih i stručnih radova iz 10-15 zemalja.

Ovogodišnji simpozijum je održan u periodu od 19. do 22. juna na Zlatiboru, u hotelu «Čigota». Učestvovalo je oko 100 učesnika (80 prijavljenih) iz 14 zemalja, sa 26 naučno – stručnih radova i prezentacija firmi, od čega 12 domaćih i 14 iz inostranstva, od autora iz 10 zemalja (Srbija, Rusija, Italija, Rumunija, Belorusija, Slovenija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Finska i Nemačka).

Prispeli radovi su bili vrlo kvalitetni, pa Naučnom odboru nije bilo teško da od prijavljenih odabere njih 26, uvrsti ih u program i posle recenzije, u celini štampa u Zborniku radova. (http://www.tmf.bg.ac.rs/sr/centar-cpa-g/simpozijum-cpa-g).

Glavne teme simpozijuma, obrađene kroz prikazane radove, bile su: sirovine, energija, novi proizvodi i tehnologije, rezultati iz prakse, predviđanje razvoja novih tehnologija u celulozno-papirnoj industriji, kao i aktuelni trendovi u papirnoj industriji Srbije i zemalja iz okruženja. Bitno je istaći da su prikazani veoma vredni naučno-stručni radovi (iz Finske, Nemačke, Rumunije, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine), kao i razultati iz prakse (radovi o Fabrici kartona UMKA i Fabrici hartije BEOGRAD, gde su ostavareni svetski rezultati u području povećanja proizvodnje i štednji energije).

Stručnjaci i istraživači ekonomske struke u svojim radovima prikazali su koliko i kako se može povećati profitabilnost fabrika ukoliko se ispravno postave odnosi ekonomija-tehnika-tehnologija. Kako je rekao jedan od predavača, u industriji papira novac je tu, a samo ga treba uzeti. Zahvaljujući predavanju Biljane Lazarević o unapređenju poslovnih procesa u CPAG industriji, prvi put su simpozijumu prisustvovali predstavnici službi prodaje iz nekih fabrika i firmi koje se bave preradom papira.

Ne treba zanemariti ni prezentacije firmi koje prate ovu industriju, to jest, proizvođača opreme i uređaja za CPAG industriju, kao i sredstava za oplemenjivanje i poboljšanje kvaliteta papira.

Okrugli sto je okupio cca. 50 učesnika. Prisutni su bili domaći i strani stručnjaci iz ove oblasti, generalni i tehnički direktori fabrika i preduzeca iz papirne, ambalažne i grafičke industrije Srbije, ali i zemalja iz okruženja i predstavnici firmi iz ove oblasti iz čitave Evrope, predstavnk Privredne komore Srbije, naučni i stručni radnici iz zemlje i inostranstva..

Tema Okruglog stola je bila Stanje u celulozno-papirnoj, ambalažnoj i grafičkoj industriji. Na okruglom stolu je izneseno privredno-ekonomsko stanje u ovoj industrijskoj grani, kako u Srbiji, tako i okruženju, u periodu između dva simpozijuma. Pored ove teme, na simpozijumu, a posebno na Okruglom stolu, dominirala je tema Školovanje kadrova za ovu granu industrije, na svim nivoima obrazovanja, od tehničara, inženjera, do istraživača. Problem znanja i obrazovanja nije samo problem bivših jugoslovenskih republika, već i čitave Evrope.

Na osnovu saznanja iz referata, diskusija posle predavanja i rasprave sa Okruglog stola, konstatovano je sledeće:

1. Po kvalitetu prezentovanih radova, predavanja i rasprave, simpozijum je ocenjen visokom ocenom u naučno-stručnom smislu, a organizacija samog skupa i kvalitet prevodjenja su doprineli uspehu, uz generalno, smanjenu posećenost skupa i primetno povećano prisustvo stranih učesnika.

2. Cilj organizatora, da uspostavi direktan kontakt i omogući uspostavljanje partnerskog odnosa između privrednih subjekata i obrazovnih institucija sa jedne, i nadležnih državnih institucija, sa druge strane, samo je delimično ostvaren, jer se ovom pozivu odazvala samo Privredna komora Srbije, sa Sektretaromudrženja nadležnim za ovu industriju, g-đom Natašom Govedaricom, čiji su rad i zalaganje bili na visokom nivou. Iz Ministarstva za ekologiju (Sektor upravljanja otpadom) su izrazili spremnost za dalju saradnju u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine.

3. O starom papiru, kao strateškoj sirovini u proizvodnji papira i kartona, govorilo se u toku čitavog simpozijuma, a kako on čini 90% sirovina u ovoj proizvodnji u Srbiji, ovu temu treba obraditi sa svih aspekata. Zaključeno je da Centar, zajedno sa rukovodstvom TMF-a i Univerziteta, Privrednom komorom Srbije, te potrošačima starog papira, pokrene široku akciju na nivou Vlade Srbije da se uvedu stimulativne mere potrošačima ovog otpada, kako je to učinila EU, a poseban primer je Hrvatska, čime bi se stvorili uslovi za tržišnu ravnopravnost naših fabrika sa fabrikama iz zemalja EU i okruženja. Danas su fabrike papira u Srbiji u neravnopravnom položaju u odnosu na konkurenciju, baš zbog ove sirovine i njene cene. Pored ove važnosti, stari papir ima i ekološko-strateški značaj, i jedan je od uslova za pristupanje EU u zaštiti životne sredine.

4. Prisutni su upoznati sa činjenicom da je u Fabrici kartona UMKA u toku rekonstrukcija koja će povećati kapacitet proizvodnje sa 120 na 170 hiljada tona godišnje, a da je Fabrika hartije BEOGRAD uspešno završila rekonstrukciju PM4, pa je kapacitet proizvodnje povećan sa 100 na 120 hiljada tona godišnje ambalažnih papira. Poređenja radi, SRJ je 1996. godine, ukupno, svih vrsta papira, proizvodila 100.000 t i 60.000 t primarnih vlakana.

5. Konkretni problem CPAG industrije je i nedostatak kadrova. Zato pod hitno treba, na nivou države i Univerziteta u Beogradu, a posebno Tehnološko-metalurškog fakulteta, u budućim planovima predvideti i kadrovsko-obrazovnu problematiku za ovu industriju. Insistira se na edukaciji svih profila kadrova za potrebe ove industrije, i to da bude trajni zadatak obrazovnim institucijama i državi, uz poštovanje i inovaciju nastavnih programa, u skladu sa razvojem tehnologije i evropskim standardima. Na Okruglom stolu, dekan TMF-a, prof. dr Đorđe Janaćković je predložio da se, već u  julu, na Fakultetu, organizuje satanak na ovu temu i krene u realizaciju rešavanja ovog problema.

6. Na kraju, Naučni i Organizacioni odbor simpozijuma su konstatovali da je XXIII  simpozijum iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike uspešno završen i da su svi učesnici izrazili zadovoljstvo što su učestvovali u radu. Koristimo priliku da se zahvalimo svima njima na učešću, a posebno firmama i pojedinicma bez čije finansijske podrške i pomoći oko organizacije skupa, ne bismo uspeli. Pored generalnog pokrovitelja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, tu su, pre svega: Fabrika hartije BEOGRAD, sa generalnim direktorom Milanom Markovićem na čelu, KEMIRA Austija, SUPERLAB Beograd, SOLENIS Austrija, SCHÄFERROLLS Slovenija, FASIL Arilje.. Hvala vam na podršci, razumevanju i saradnji!    

                                   

Predsednik organizacionog odbora                                                         Predsednik Naučnog odbora

Prof. dr Milorad Krgović, sr.                                                                   Prof. dr Slobodan Jovanović, sr.

 

 

 

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!