Finansijske usluge

Zajam Svetske banke od 100 miliona evra za puteve i energetsku efikasnost

Skupština Srbije potvdila je sporazum o 100 miliona evra zajma kod Svetske banke za održavanje državnih puteva i energetsku efikasnost objekta.

Od 100 miliona evra kredita, koji se odnosi na Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture, 60 miliona evra namenjeno je za održavanje 8.000 kilometara državnih puteva prvog i drugog reda i to do 2020. godine.

Ostatak kredita od 40 miliona evra biće upotrebljen za energetsku efikasnost objekata, odnosno renoviranje 234 objekata.

Tim sredstvima biće podržan vladin program obnove i unapređenja objekata javne namene u obasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite i to u cilju povećanja energetske efikasnosti i bezbednosti renoviranih objekata, a na osnovu prioriteta lokalnih samouprava na čijim se teritorijama nalaze.

Rok za povlačenje kredita je 31. decembar 2021. godine.

Skupština je potvrdila i Sporazuma o zajmu sa Svetskom bankom za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstva.

Reč je o zajmu od 66,1 milion evra u slučaju elementarniih nepogoda i prirodnih katastrofa.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!