Projekti

Webinar : Obeležavanje potpisivanja Pariskog sporazuma (COP 21) - 2. decembar 2020. godine

Webinar: Obeležavanje potpisivanja Pariskog sporazuma (COP 21) – Razgovori na temu zaštite zemljišta : put od istraživanja do rešenja, preko primera dobre prakse održava se 2. decembra 2020. godine od 13 do 16 časova.

Ambasade Francuske u Rumuniji, Srbiji i Hrvatskoj, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i prehrane pozivaju vas na webinar organizovan povodom obeležavanja potpisivanja Pariskog sporazuma (COP21) u delu zaštita zemljišta (obezbeđen simultani prevod na rumunski, srpski i hrvatski).

13:00 : Pozdravno obraćanje Nj. E. gđa Laurence Auer, ambasadorka Francuske u Rumuniji

13:10 : Prezentacija inicijative 4p1000 – Paul Luu , 4p1000

13:35 : Prezentacija misije Zemljište, Jean François Soussana , INRAE

14:00 : Primeri u Rumuniji/ Srbiji / Hrvatskoj

Srbija:Stanje zaliha organskog ugljenika u zemljištu u Srbiji - Dragana Vidojević, Agencija za zaštitu životne sredine

Rumunija:Zaštitna poljoprivreda – Patrick Valmary - udruženje AIDER

Hrvatska:Poljoprivreda u novoj strategiji  Niske emisije ugljen dioksida - 2030-2050 Vladimir Jelavić, EKONERG

Rumunija:Pošumljavanje i borba protiv dezertifikacije - Octavian Berceanu udruženje IDEI (Institutul pentru Dezvoltare si Inovare)

15:00 Prezentacija « alata i opreme » francuskih preduzeća prisutnih u regiji:

> Poljoprivredni alati : Iskustva preduzeća Soufflet i Michelin

> Proizvodi za zemljište : Olmix, Timac Agro, Biochar 

15:30 : Zaključci

Obavezno prijavljivanje preko sledećeg linkahttps://docs.google.com/forms/d/1PRNrxVzWBoHbD83v2LGyMzKcGo1hRVF8_LHWQjfx1a0/edit?gxids=7628

Pitanja uputiti na marie-luce.ghib@dgtresor.gouv.fr  ili webinar.soil@gmail.com

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!