Bez kategorije

Vojvođanska banka nudi stambene kredite sa još nižom kamatnom stopom i jednom od najnižih rata

Još niža kamatna stopa od 2.95 odsto +6M Euribor (EKS od 2,71 posto) i jedna od najnižih mesečnih rata na tržištu, karakteristike su stambenog kredita koji je kreirala Vojvođanska banka.

Još niža kamatna stopa od 2.95 odsto +6M Euribor (EKS od 2,71 posto) i jedna od najnižih mesečnih rata na tržištu, karakteristike su stambenog kredita koji je kreirala Vojvođanska banka.

"Sa željom da što većem broju sugrađana omogućimo da reše jedno od najvažnijih životnih pitanja, a to je stambeno, dodatno smo snizili kamatnu stopu. Pored toga , preko svojih servisnih službi, građanima obezbedjujemo stručnu podršku tokom celog procesa kreditiranja i značajnu uštedu dragocenog vremena, tako da se mogu osećati sigurnim da su doneli ispravnu odluku o kupovini nepokretnosti koja će biti njihov budući dom", rekao je Nebojša Pantelić, direktor funkcije Upravljanje Mrežom i Stanovništvo u Vojvođanskoj banci.

Još jedna pogodnost ovih stambenih kredita je da banka za njih daje predodobrenje i pre pronalaženja konkretne nekretnine. Na taj način klijenti u samom startu mogu da saznaju kojom sumom za kupovinu stana raspolažu, odnosno koji iznos kredita će im biti sigurno odobren.

"Ukoliko klijent ima stambeni kredit u drugoj banci i želi da ga refinansira po povoljnijim uslovima, za ovu namenu Banka je pripremila kredit bez naknade za obradu zahteva sa kamatnom stopom od 2,8 procenata +6M euribor (EKS 2,56 odsto)", dodao je Pantelić.

Krediti se odobravaju u iznosu do 200.000 evra sa rokom otplate do 30 godina, a pravo na konkurisanje imaju građani sa ličnim primanjima iznad 200 evra. Dostupni su državljanima Srbije koji žive i rade u inostranstvu, kao i stranim državljanima koji žive i rade u Srbiji.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.