Vesti dana | Propisi

MMF predložio ukidanje Zakona o privremenom umanjenju penzija

Misija Međunarodnog monetarnog fonda, predvođena Džejmsom Rufom, koja u Beogradu pregovora oko novog aranžmana sa Srbijom, popularno nazvanog "čuvarkuća", sugerisala je predstavnicima vlade da ukinu privremene krizne mere za penzionere - odnosno Zakon o privremenom umanjenju penzija, koji je na snazi već četiri godine.

U Srbiji 2.080 firmi u stečaju, 10 više nego u martu

U Srbiji se trenutno vodi 2.080 stečajnih postupaka što je za deset postupaka više nego pre dva meseca, pokazuju najnoviji podaci Agencije za licenciranje stečajnih upravnika.

Srpski milioneri moraju do 15. maja da prijave porez

Ko je zaradio više od 2,37 miliona do 15. maja treba da prijavi porez. Nemarnima preti kazna - od 15.000 do 150.000 dinara, ali i krivična prijava ukoliko bi neprijavljeni porez premašio gornji limit novčane kazne.

Šta predviđa novi Zakon o štrajku?

Posle 22 godine radnici i poslodavci dobiće novi zakon o štrajku kojim se širi krug onih, koji neće smeti da obustave rad. Trenutno je nacrt u fazi javne rasprave.

Formira se registar stvarnih vlasnika preduzeća

Nacrt zakona o evidenciji stvarnih vlasnika, koji je nedavno usvojila Vlada Srbije, predviđa da se do kraja januara sledeće godine formira registar osoba, koje su pravi vlasnici najmanje 25 odsto preduzeća.

Dok se ne završi poreska kontrola nema izmene podataka u APR-u

Agencija za privredne registre neće moći od 28. aprila da izvrši brisanje privrednog subjekta, registruje statusne promene i vrši promene podataka, koji se odnose na osnivača, odnosno člana, kao ni da vrši promenu naziva, sedišta, uloga i oblika organizovanja kod poreskih obveznika kod kojih je otpočet postupak poreske kontrole, uključujući i radnje Poreske policije, odnosno kod onih subjekata kojima je privremeno oduzet PIB.

Za građane zemalja Balkana od 2021. godine novi režim za ulazak u EU

Državljani zemalja Zapadnog Balkana će od 2021. godine morati preko interneta od EU da traže dozvolu za ulazak u prostor Šengena, uz cenu od sedam evra.

Šta donosi Uredba o vraćanju zemljišta oduzetog u postupku komasacije?

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o kriterijumu za utvrđivanje površine poljoprivrednog i šumskog zemljišta u postupku oduzete imovine, koja bi trebalo da reši pitanje zemljišta otuđenog u postupku komasacije, odnosno arondacije.

Sezonski posao može da se obavlja najduže 120 dana

Radnici angažovani na sezonskim poslovima imaće usmeni ugovor sa poslodavcima i neće moći da rade duže od 120 dana u toku jedne godine, a to predviđa nacrt zakona koji je bio na javnoj raspravi.

NBS preuzima nadležnosti Poreske uprave

Narodna banka Srbije od 1. januara 2019. godine preuzima nadležnosti Poreske uprave za obavljanje poslova izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, poslova izdavanja sertifikata za obavljanje menjačkih poslova i kontrole menjačkih poslova i deviznog poslovanja

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!