Vesti dana | Ljudski resursi

“Google” poklanja milijardu dolara za prilagođavanje američkih radnika novim tehnologijama

Kompanija “Google” investiraće milijardu dolara u narednih pet godina kako bi pomogla ljudima da se prilagode promenama na tržištu rada.

Stratego: 7 osobina koje odlikuju svakog dobrog šefa

Stratego predstavlja 7 osobina koje svaki preduzetnik koji želi da bude dobar menadžer/šef treba da ima.

Srbija dobija Kancelariju za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Vlada Srbije saopštila je donela Uredbu o formiranju Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Kako se navodi, zadatak Kancelarije biće da konsoliduje državne IT resurse, obezbedi povezivanje različitih informacionih sistema i bude snažna podrška i osnova razvoja elektronske uprave Srbije.

Šta morate znati o neverbalnoj komunikaciji u poslu?

Osobe koje imaju dobre komunikacione sposobnosti svesne su moći neverbalnih poruka koju šalju – svesno ili nesvesno. Istraživači su ustanovili da 90% ljudi tumače poruke oslanjajući se upravo na neverbalni komunikacioni aspekt

Sindrom sagorevanja na poslu – burnout

Fenomen sagorevanja na poslu vezuje se za stresna, neprijatna iskustva koja zaposleni doživljavaju na radnom mestu. Sindrom ima svoj tempo razvoja, a kada dosegne maksimum može imati i potpuno razorno dejstvo na pojedinca, kako na mentalnom tako i na fizičkom nivou

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!