Finansijske usluge

Uzbunjivači koji su prijavili zloupotrebe u banci „Merrill Lynch“ nagrađeni sa 83 miliona dolara

Tri uzbunjivača, koji su prijavili zloupotrebu korisničkih fondova klijenata investicione banke „Merrill Lynch“, nagrađeni su sa 83 miliona dolara, rekao je advokat uzbunjivača.

Komisija za hartije od vrednosti SAD je objavila iznos novca, koji je dat kao nagrada, ali nije rečeno koji je to konkretan slučaj doveo do toga da dva uzbunjivača budu nagrađena sa 50 miliona dolara, a treći sa 33 miliona.

Inače, nagrada predstavlja deo novca dobijenog od 415 miliona dolara, koji je banka platila u vansudskom poravnanju u vezi sa lošom praksom u periodu od 2009.  do 2015.  godine, koja je  omogućili banci da koristi novac klijenata za svoje berzanske aktivnosti.

U SAD postoji raširena praksa nagrađivanja uzbunjivača, tako da je Komisija je od 2012. godine nagradila 53 uzbunjivača sa 262 miliona dolara. Svako ko Komisiji pruži informacije, koje mogu dovesti do sankcija od milion dolara, može dobiti između 10 i 30 procenata od sakupljenog novca.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!