Bez kategorije

Unapređenje efikasnosti poslovanja

Pozivamo Vas na seminar u trajanju od dva dana tokom koga ćemo kroz interaktivne radionice podeliti teorijska znanja, praktična iskustva i dati jasna usmerenja i sugestije za implementaciju alata i modela iz koji mogu da koriste u unapređenju funkcionisanja vašeg poslovanja.

Sve je zastupljenije usvajanje  pozitivne prakse korporativnog sektora i najnoviji trendovi u organizacionoj strukturi i poslovanju kompanija  prate modele korporacija. Unapređenje efiksnosti poslovanja i optimizacija troškova uz postizanje željenog efekta je stalna težnja preduzeća i ovaj seminar vam može u tome pomoći.
Program je namenjen:


  • Vlasnicima preduzeća i najvišem menadžmentu,

  • Rukovodiocima, nosiocima poslovnih funkcija,

  • Pespektivnim referentima u kojima firma prepoznaje potencijal i želi da razvija njihove kompetence.


Agenda seminara:

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!