Bez kategorije

Umesto zatvaranja radnji, privrednicima novčane kazne

PKS i Zajednica preduzetnika PKS pokrenuli su ideju kako bi se preduzetnicima kojima poreski inspektor zatvori preduzeće omogućio dalji rad, ali uz plaćanje novčanih kazni.


PKS i Zajednica preduzetnika PKS pokrenuli su ideju kako bi se preduzetnicima, kojima poreski inspektor zatvori preduzeće, omogućio dalji rad, ali uz plaćanje novčanih kazni.

Direktor sektora za preduzetništvo PKS, Branislava Simanić rekla je da član 131. Zakona o poreskom postupku i administraciji negativno utiče na poslovanje preduzetništva u Srbiji.


"Želimo da poreski inspektori prilikom obavljanja kontrola, u slučaju da ustanove neku nepravilnost, ne izriču meru privremene zabrane obavljanja delatnosti.


Cilj je da preduzetnici imaju mogućnost da nastave da rade, a da im se izrekne novčana kazna", kaže Simanić.


Na sastanku u PKS je rečeno da trenutni zakon negativno utiče i na budžet Srbije jer dok su radnje zatvorene u budžet se ne slivaju sredstva po osnovu poreza na dobit, akciza i PDV-a.


Potpredsednik PKS Miroslav Miletić, je rekao da je veoma značajno širiti preduzetništvo u Srbiji te da je jedna od trenutnih aktivnosti Komore i formiranje Parlamenata privrednika.


Na sastanku je rečeno da je posebno otežavajuća okolnost za preduzetnike i činjenica, da dok traju mere zabrane obavljanja delatnosti, poslodavci moraju da ođave zaposlene sa obaveznog socijalnog osiguranja. Međutim, nakon ponovnog otvaranja objekata, poslodavci opet moraju da iste radnike prijave na socijalno osiguranje.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.