Društvo

U Beogradu održan naučni skup “Rimskog kluba” o održivom razvoju

Prvi skup naučnika i profesora iz Italije i Srbije na temu održivog razvoja, zasnovan na principima “Rimskog kluba”, održan je u Rektoratu Univerziteta u Beogradu.

Skup je otvorio ambasador Italije u Srbiji, Nj. E. Karlo Lo Kašo, koji je naglasio da je Italija 2017. godine usvojila Strategiju za održivi razvoj, čiji su osnovni stubovi socijalna inkluzija i ekologija. Skupu se obratila prof. Ivanka Popović, rektor Univerziteta u Beogradu, a tokom celodnevnog zasedanja govorili su: dr Davide Skalmani, direktor Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu; dr Nebojša Nešković, predsednik Srpske podružnice Rimskog kluba; prof. Ugo Bardi, sa Univerziteta u Firenci; prof. Radmilo Pešić, sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu; Prof. Jošicugu Hajaši, sa Instituta za naučna i tehnološka istraživanja Univerziteta u Čubuu u Japanu; dr Karlos Alvarez-Pereira, predsednik Fondacije i istraživačkog instituta ‘’Inaksis’’iz Madrida; prof. Dragan Đuričin sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu; prof. Anđelo Tartalja sa Odeljenja primenjene nauke i tehnologije univerziteta u Torinu; prof. Dragan Simeunović sa Fakulteta političkih nauka, a predsedavajući je bio dr Paolo Batineli, ataše za nauku Ambasade Italije u Srbiji.

 

Rimski klub je osnovan u aprilu 1968. godine u Rimu, kao udruženje nezavisnih istaknutih pojedinaca iz sveta nauke, privrede i politike zabrinutih za budućnost čovečanstva i naše planete, i zainteresovanih da na multidisciplinaran, sistemski i celovit način konkretno doprinesu izgradnji boljeg sveta. Posebna pažnja se posvećuje problemima rasta nejednakosti, promene klime, izvora energije, održanja mira, i globalizacije.  Rimski klub trenutno ima 102 punopravna člana, 23 pridružena člana, pet članova van radnog sastava i 42 počasna člana. Pored toga, Klub ima 35 nacionalnih podružnica, koje su posvećene problemima u svojim zemljama povezanim sa pitanjima koja Klub razmatra.  Srpska podružnica Rimskog kluba osnovana je u julu 2015. godine u Beogradu i trenutno ima 16 članova. Misija Podružnice je da učestvuje u rešavanju problema održivog rasta i svestranog razvoja Srbije.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!