Šta znači net likes?

Net likes je pojam, koji ćete sresti ukoliko počnete da vodite neku stranicu na Facebook-u. To je jedna od metrika koju treba pratiti i označava broj, koji se dobija kada se od broja novih ljudi koji su lajkovali vašu stranicu oduzmu oni koji su je otpratili. Ovu metriku ćete naći kada u okviru dela Insights izaberete odeljak Likes.

Digitalni Marketinghttps://www.digitalnimarketing.in.rs/

Digitalizator modernih marketing trendova

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!