Industrija

Srbija i Bor će dobiti 450 miliona dolara od rudnih renti i poreza

Kanadska kompanija “Nevsun”, koja ispituje nalazište bakra i zlata Čukaru Peki kod Bora, saopštila je da se procenjuje da će Srbija i Bor imati 450 miliona dolara direktnu korist od rudne rente i poreza.

U toj kompanija, koja u Srbiji posluje preko firme “Rakita Exploration” agenciji Beta su rekli da je "projekat Čukaru Peki u potpunosti u skladu sa dugoročnim planom i strategijom Vlade Srbije da poveća udeo rudarskog sektora u bruto domaćem proizvodu (BDP) na pet odsto".

Kineska kompanija “Zijin Mining”, koja je nedavno kupila Rudarsko-topioničarski basen (RTB) Bor objavila je da pregovara o preuzimanju “Nevsuna” za 1,41 milijardu dolara, a stručnjaci smatraju da je to strateški potez Kineza i da bi moglo da ubrza otvaranje rudnika bakra i zlata na lokaciji Čukaru Peki.Na pitanje koliko će “Nevsun” uložiti u istraživanje nalazišta Čukaru Peki i da li će te planove promeniti ponuda “Zijina” naveli su da kompanija “Rakita” nastavlja sa radovima na izgradnji istražnog niskopa (podzemnih jama).

"Ukoliko se promeni vlasnička struktura novi vlasnik će doneti odluku o eventualnoj izmeni postojećih planova", navode u “Nevsunu”. Rakita, kako ističu, "nastavlja realizaciju aktivnosti prema planu i u skladu sa dogovorenom dinamikom rada".

"Procenjuje se da su rezerve u Gornjoj zoni nalazišta Čukaru Peki oko 46,15 miliona tona rude, sa sadržajem bakra od 2,71 odsto i zlata od 1,70 odsto", navode u “Nevsunu”.

Ističe se da planirana kapitalna investicija “Nevsuna” za razvoj projekta Čukaru Peki i početak eksploatacije 2022. godine iznosi približno 590 miliona dolara, a da će životni vek rudnika biti oko 17 godina.

Procenjeni profit koji se očekuje da će biti ostvaren razvojem Gornje zone projekta Čukaru Peki iznosi, kako je navedeno, 1,3 milijarde dolara.

Investicija u nalazište Čukaru Paki, kako tvrde u “Nevsunu”, jedna je od najvećih na polju geoloških istraživanja u Srbiji, koja obuhvata direktno zapošljavanje više stotina srpskih geologa i drugih eksperata tokom perioda istraživanja, kao i zapošljavanje radnika kada se otvori rudnik.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!