Propisi

Sindikalci protiv zakona kojim se omogućava iznajmljivanje radnika na lizing

Vlada usvojila dokument kojim se predviđa mogućnost ustupanja zaposlenih preko agencija koja je ograničena na deset odsto u odnosu na ukupan broj neposredno zaposlenih.

Radna prava, koja se inače primenjuju na zaposlene, koje neposredno zapošljava poslodavac, ubuduće će važiti i za one koji su angažovani preko agencija. Zbog podsticanja neposrednog zapošljavanja radnika od strane poslodavaca, predlogom se predviđa mogućnost ustupanja zaposlenih preko agencija na određeno vreme, koja je ograničena na deset odsto u odnosu na ukupan broj neposredno zaposlenih.

Manji izuzetak od ovog ograničenja propisan je za poslodavce koji imaju manje od 50 zaposlenih, što je ujedno bila i jedna od tačaka sporenja socijalnih aktera u toku rasprave o nacrtu zakona. Takođe, izuzetno zaposleni, koji sa agencijom imaju zaključen ugovor o radu na neodređeno vreme, ne ulaze u ograničenje od deset odsto. To zapravo znači da novi predlog zakona o agencijskom zapošljavanju dozvoljava da svi poslodavci mogu da iznajmljuju sve svoje radnike preko agencije, ukoliko su ti radnici u agenciji zaposleni na neodređeno vreme. Onog trenutka kada poslodavac raskine ugovor sa agencijom, prestaće i angažovanje radnika, piše Politika.

U Savezu samostalnih sindikata Srbije ističu da ne mogu da budu saglasni sa tim da je vlada usvojila Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju. Podsećaju da su unazad godinu dana pokušavali da „poprave” nacrt zakona, ali sada smatraju da je njegovim usvajanjem samo „legalizovan haos koji inače vlada na tržištu radne snage”.

“Ovaj zakon će rešiti neke probleme, kada je reč o platama agencijskih radnika, njihovom pravu na odmor, odsustvo, bolovanje, ali neće sve. Jer, agencije više neće biti u obavezi da posle dve godine rada zaposle agencijskog radnika na neodređeno vreme. Moći će te ljude da drže u svojim agencijama i 20-30 godina. Šta to znači onda za mladog čoveka, kakvu mu poruku šalje država, da li on može da stvara porodicu, gradi život? Sigurno ne”, uveren je Zoran Mihajlović, sekretar Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Sindikati strahuju i da će predloženim rešenjem država favorizovati upošljavanje radnika preko agencija, čime će se povećati nesigurnost radnog mesta. Onih koji trenutno u Srbiji rade preko agencija i nemaju nikakvu zaštitu je, nezvanično, oko 100.000.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!