Računovodstvo i finansije

Seminar “Formiranje cena”

U Beogradu će se 18.10. 2018. godine održati interaktivni seminar pod nazivom “Formiranje cena”.

Kalkulacija cene koštanja (proizvodne i nabavne cene) je ključni proces u postizanju ciljanog poslovnog rezultata, jer ukoliko je podcenjena, direktno utiče na smanjenje dobiti preduzeća, a ukoliko je precenjena umanjuje šansu preduzeću da se dobro pozicionira na tržištu.

Prodajna cena kao jedini element koji stvara prihode izuzetno je značajna za preduzeće, a za njenu glavnu ulogu  ostvarenje prihoda i dobiti neophodno je utvrditi:

· Razliku između prodajne cene i cene koštanja

· Da li prodajna cena svakog proizvoda mora da pokriva ceo trošak proizvoda

· Na koji način se alociraju indirektni troškovi

· Šta predstavlja odloženi obračun troškova

Učešćem na našem seminaru dobijate:

· Bolje razumevanje veze izmedju cene koštanja (proizvodne i nabavne cene) i prodajne cene i njihovog uticaja na finansijski rezultat poslovanja

· Upoznavanje sa alatima  Price management-a  za donošenje kvalitetnih odluka o cenama, primenjivih u proizvodnoj, trgovisnkoj i uslužnoj delatnosti

· Pojašnjenja metoda formiranja cene koštanja i prodajne cene

· Adekvatnu pripremu za kvalitetno upravljanje asortimanom

· Razmenu iskustva sa kolegama iz struke i sertifikat koji izdaje kompanija Forum Media

 

Cena seminara: 15,600.00 din. (cena je iskazana bez PDV-a)

Datum: 18.10.2018.
Mesto održavanja: Hotel 88 Rooms, Takovska 49, Beograd

Predavač:

Biljana Lazarević

Organizator: Forum Media

 

Casa Fortehttp://www.casaforte.rs/

Casa Forte je privatno preduzeće i bavi se konsaltingom i edukacijama, kao i zastupanjem interesa kompanije pred trećim licima u komercijalnim i drugim poslovima.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!