Društvo

Samit o stanovništvu i razvoju u Najrobiju

U Keniji se od 12 - 14. novembra održava Samit o stanovništvu i razvoju, čija je tema: “Kako ubrzati obećanje“ sa naglaskom na ocenu napretka primene. Na Samitu posvećenom obeležavanju 25 godina od održavanja Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju (ICPD 25) učestvuje i delegacija Srbije, koju predvodi prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine.

Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju(ICPD) na kojoj je 1994. godine u Kairu, 179 zemalja potpisalo Program akcije, dokument koji je označio sustinsku promenu u načinu razumevanja pitanja u vezi sa stanovništvom i razvojem. Program akcije je bio prvi dokument u oblasti populacionog razvoja, u kome kao cilj nije postavljeno dostizanje određenih demografskih ciljeva već je obrazloženo da istinski fokus razvojne politike mora biti poboljšanje života pojedinaca, muškaraca i žena, a da merilo napretka treba da bude smanjenje nejednakosti među ljudima. Delegati iz čitavog sveta složili su se u Kairu da su ljudska prava, uključujući reproduktivna prava, od suštinskog značaja za razvoj i da je osnaživanje žena i devojaka preduslov i put ka blagostanju i održivom razvoju. Program akcije ICPD-a poslužio je kao temelj Milenijumskim razvojnim ciljevima, a kasnije i Ciljevima održivog razvoja i značajno doprineo smanjenju siromaštva, unapređenju zdravlja i obrazovanja, a naročito promociji reproduktivnog zdravlja i prava, osnaživanju žena i rodne ravnopravnosti.

Tako je, na posredan način, drugi važan aspekt Samita i ocena napretka implementacije Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine.

Ministarka Đukić Dejanović je u obraćanju istakla da je od usvajanja ICPD u Kairu, pre 25 godina, Srbija učinila značajan napredak u domenu očuvanja i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Naglašeno je da se Srbija, kao i celokupni region, suočava sa izazovima u vezi sa negativnim demografskim trendovima i depopulacijom, starenjem stanovništva i upravljanjem migracijama. Kao odgovor na ova pitanja, rečeno je da Vlada Republike Srbije sprovodi niz mera usaglašenih sa Programom akcije ICPD. Ministarka je posebno izdvojila Strategiju podsticanja rađanja, naglasivši da je ovaj sveobuhvatni dokument donet sa primarnim ciljem da se u narednom periodu poveća stopa rađanja kroz niz mera i aktivnosti.

 

„U skladu sa Nacionalnim programom za očuvanje i unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja, Strategijom podsticanja rađanja i Nacionalnom strategijom za mlade, Vlada Republike Srbije će nastaviti rad na poboljšanju uslova za planiranje porodice,“ rekla je ministarka i dodala da edukacija o reproduktivnom zdravlju mora biti dostupna svima bez izuzetka.

„Posvećeni smo unapređenju obrazovanja i pristupu uslugama prilagođenim starosnoj dobi, posebno onim uslugama namenjenim adolescentima i omladini, unapređenju savetovališnog rada u gradovima i opštinama, programima vršnjačkog obrazovanja, sa posebnim usmerenjem na dostupnost svih ovih usluga marginalizovanim grupama,“ navela je ministarka.

Prema ministarkinim rečima, Srbija će nastaviti sa sprovođenjem aktivnosti usmerenim ka okončanju rodno zasnovanog nasilja, unapređenjem koordinacije i multisektorskog pristupa primenom Zakona o sprečavanju porodičnog nasilja, uz posvećenost razvijanja svih vrsta podrške žrtvama seksualnog nasilja.

„Vlada Republike Srbije je posvećena ispunjenju ovih ciljeva, kao i saradnji sa svim partnerima i zainteresovanim stranama. Posebno se ističe partnerstvo sa Populacionim fondom UN (UNFPA) u domenu zaštite i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja, jačanja uloge porodice i dostojanstvenog starenja,“ zaključila je ministarka, uz napomenu da je dugoročan cilj izgradnja inkluzivnog društva, u kojem bi svi ljudi uživali jednaka prava, doprinoseći boljitku svojih zajednica, ne ostavljajući na tom putu nikoga iza kolone.

 

Samit u Najrobiju okupio je preko 6,000 učesnika iz čitavog sveta, uključujući predsednike država i vlada, državnih službenika visokog nivoa, poslanika, istraživača, predstavnika civilnog društva i predstavnika privatnog sektora koji će se u naredna tri dana obavezati na donošenje i sprovođenje politika i drugih inicijativa kako bi se dostigli ciljevi istaknuti i u Programu akcije koji je usvojen 1994. u Kairu. Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) zajedno sa vladama Kenije i Danske koorganizuje Samit, uz podršku drugih vlada i partnerskih organizacija.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!