Bez kategorije

Robotizacija-četvrta industrijska revolucija koja preti tržištu rada

Porast broja robota sa milion, koliko ih je bilo pre deset godina, na 2,6 miliona u neredne tri godine postaviće osnove za četvrtu industrijsku revoluciju, zbog koje će samo u sledećih pet godina nepovratno nestati pet miliona radnih mesta i 15 današnjih zanimanja širom sveta, uglavnom razvijenog.

Porast broja robota sa milion, koliko ih je bilo pre deset godina, na 2,6 miliona u neredne tri godine postaviće osnove za četvrtu industrijsku revoluciju, zbog koje će samo u  sledećih pet godina nepovratno nestati pet miliona radnih mesta  i 15 današnjih zanimanja širom sveta, uglavnom razvijenog.

Komentari nisu dozvoljeni za ovaj post.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!