Nekretnine

Upozorenje Agencije za privredne registre u vezi komercijalnih ponuda koje se poštom i telefonom nude navodno u ime APR-a

Agencija za privredne registre upozorava građane da koverte sa uplatnicom za „upis promene u PrivredniRegistar.rs“ ne potiču od Agencije, već da je u pitanju komercijalna ponuda koja nema nikakve veze sa ovim državnim organom, niti sa Registrom privrednih subjekata koji se vodi u Agenciji, u skladu sa zakonom.

Bolje obezbeđenje potraživanja

Nedavno je na snagu stupio Zakon o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u Registar, koji unosi značajne novine u ovu oblast prava.

Povećane plate inspektorima

Vlada Srbije usvojila je uredbu kojom je omogućeno da republički inspektori dobiju zvanje samostalnog savetnika i veće plate.

Novi proizvodi u bescarinskom režimu sa Turskom

Stupanjem na snagu izmena Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Turskom, od 1. juna, otvorene su nove šanse za bescarinski izvoz srpskim proizvođačima sirovog i rafinisanog suncokretovog ulja, junećeg mesa, suve šljive, raznih vrsta povrća, hrane za kućne ljubimce.

APR pokrenula prinudnu likvidaciju kod 7.500 privrednih društava

Agencija za privredne registre (APR) pokrenula je prinudnu likvidaciju kod 7.500 privrednih društava, kod kojih su se ispunili razlozi za prinudnu likvidaciju propisani Zakonom o privrednim društvima, zbog toga što nisu dostavila godišnje finansijske izveštaje za dve uzastopne godine, 2015. i 2016, do kraja poslovne 2017. godine.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!