Agro svet

Prijave za USAID projekat za konkurentnu privredu do 1. aprila

USAID Projekat za konkurentnu privredu je pokrenuo novi koncept podrške proizvodnji prehrambenih proizvoda visoke vrednosti „Premium Food Design Hub”, kako bi podržao inovacije u srpskoj prehrambenoj industriji. e

Cilj ove inicijative  je da omogući raznovrsniju ponudu proizvoda visoke vrednosti na domaćem i stranim tržištima.Ovaj jedinstven poslovni model namenjen je početnicima u biznisu i malim i srednjim preduzećima, koji će kroz unapređenje tehnologije, dizajna proizvoda, marketinških alata i pristupa finansijama, razviti nove proizvode vrhunskog kvaliteta. Četiri preduzetnička centra –  Impact Hub Belgrade, NOVA ISKRA, Business Innovation Programs, Desing d.o.o. – odabrana su kao partneri ove aktivnosti.

Učesnici programa će od njih dobiti direktnu tehničku podršku u stvaranju inovativnih i bolje dizajniranih proizvoda po najvišim standardima kvaliteta, koji će privući domaće i strane potrošače i povećati prodaju i izvoz.

Preduzetnicima u prehrambenoj industriji, sa idejama  za inovativne proizvode, potrebna je podrška u razvoju proizvoda visoke vrednosti, koji će biti u skladu sa trendovima na tržištu i potrebama potrošača. Kroz program podrške proizvodnji prehrambenih proizvoda vrhunskog kvaliteta, četiri akceleratora će direktno pomagati malim i srednjim preduzećima da uđu na nova, maloprodajna i HoReCa ciljana tržišta, koja pružaju priliku za uvećanje profita i rast proizvodnje“, rekao je Aleksandar Pavlović, direktor USAID Projekta za konkurentnu privredu.

Mala i srednja preduzeća, početnici, preduzetnici i asocijacije,  treba da pošalju svoje prijave do 1. aprila. Detaljne informacije o proceduri i kriterijumima prijavljivanja nalaze se na veb-sajtovima akceleratora. 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!