Preduzetnistvo i MSP

Za početnike u biznisu - 600 miliona dinara

Ministarstvo privrede raspisalo je dva javna poziva za dodelu kreditnih i bespovratnih sredstava početnicima u poslovanju, sa ukupnim fondom od 600 miliona dinara, u cilju pružanja podrške osnivanju novih preduzeća, podsticanja zapošljavanja, održivog i sveobuhvatnog razvoja.

Dilojt: Digitalne tehnologije teraju firme na reorganizaciju

Čak 92 odsto rukovodilaca ljudskih resursa u kompanijama smatra da inovacije u digitalnoj tehnologiji, poslovnim modelima, i demografske promene među zaposlenima, zahtevaju "redizajn" njihovih firmi kako bi zadovoljile globalne poslovne zahteve, prema istraživanju konsultantske kuće Dilojt.

Politička aktivnost unutar kompanije

Sa rastom kompanije, rastu i mogućnosti za razvoj prikrivenih interesa određenih grupa u okviru kompanije. Osnivač kompanije mora preduzeti određene mere kako bi sprečio da "svako vodi svoju politiku" koja je u službi pojedinaca, a ne kompanije

Dodela sertifikata o bespovratnoj pomoći preduzetnicima

Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović, i ambasador Švajcarske u Beogradu, Žan Danijel Ruh, sutra će svečano uručiti sertifikate o bespovratnoj pomoći za pokretanje biznisa za 48 preduzetnica u Domu kulture u Raškoj.

Upravljanje organizacionim ponašanjem kao vid učenja u organizaciji

Zaposleni u organizaciji su kamen temeljac svakog biznisa. Zbog različitih pozicija na kojima se nalaze oni mogu unaprediti, ali i unazaditi kompaniju. Kako bi organizacija dobro funkcionisala, menadžment mora da se postara da ljudi koji rade u njoj budu zadovoljni

Saznajte šta su crowdfunding projekti i kampanje na kursevima Nove Iskre

Alternativni načini finansiranja projekata uz pomoć globalne zajednice biće prikazani u intenzivnom kursu Nove Iskre iz domena crowdfundinga, koji će biti realizovan kroz nekoliko blokova nastave i praktičnog rada tokom aprila i maja meseca

Nagrađivanje zaposlenih - nije sve u novcu

Menadžment velikog broja kompanija nagrade zaposlenih izjednačuje sa njihovom motivacijom. U teškim ekonomskim uslovima, kada su kompanije prinuđene da sprovedu program down-sajzinga i smanje troškove, održavanje lojalnosti i motivacije postaje vrlo osetljiv “teren“. Upravo u takvim situacijama, menadžment mora determinisati šta zaposleni očekuju kao najadekvatniju nagradu

Socijalno preduzetništvo - humanost bez olakšica

Iako je bilo inicijativa za njegovo usvajanje, u Srbiji ne postoji zakon o socijalnom preduzetništvu, tako da socijalna preduzeća prilikom osnivanja i funkcionisanja nemaju nikakvih olakšica. Mreža socijalne ekonomije Srbije SENS trenutno ima oko 30 članica i pruža podršku socijalnim preduzetnicima. Jedna od članica ove mreže je i pekara „Bejgl“

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!