Preduzetnistvo i MSP | Softver

WhatsApp lansirao aplikaciju za mala preduzeća

WhatsApp je lansirao odvojenu aplikaciju, koja je kreirana da malim preduzetnicima olakša povezivanje sa klijentima.

Tokom 2017. u Srbiji osnovano oko 2.000 programerskih firmi

Podaci pokazuju da je ukupan broj aktivnih privrednih subjekata, koja se bave delatnošću računarsko programiranje 8.634, što je oko dva odsto ukupnog broja aktivnih preduzeća u domaćoj privedi.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!