WISE Broker jedna je od vodećih brokersko-dilerskih kompanija u Srbiji. Osnovana je 2000 godine pod nazivom Senzal, i od tada pruža usluge berzanskog posredovanja na srpskom tržištu kapitala i plasira se među vrhunske posrednike na Beogradskoj berzi.

WISEBroker pruža usluge:

- Posredovanja u trgovanju hartijama od vrednosti na primarnom i sekundarnom finansijskom tržištu – akcijama, obveznicama, kratkoročnim hartijama,
- Usluge korporativnog agenta,
- Savetovanje u procesu privatizacije,
- Organizacioni i tehnički servis, kao i
- Usluge istraživanja i analize.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!