Posle kog perioda se može vršiti otpis potraživanja i šta je uslov?

Otpis potraživanja se može vršitii ako je pokrenut izvršni postupak radi naplate potraživanja, da su potraživanja utužena, i ili prijavljen likvidacioni ili stečajni postupak. Pravni osnov je utuženje, likvidacija ili stečaj.

T.O.T. d.o.o.http://tot.co.rs/

Naše preduzeće se bavi skupom poslova koji obezbeđuje funkcionisanje računovodstvenog informacionog sistema i poslova finansijske funkcije.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!