Društvo

Popović: Bolonjski sistem obrazovanja u Srbiji uveden samo formalno

„Pravo na školovanje ne mora da znači da svako treba da studira. Time se gubi i obesmišljava univerzitet. Naš Univerzitet ima kapacitet od 100.000 studenata, a oko 15 odsto studenata se raspe u prvoj godini studija”, izjavila je rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović.

Popović rekla je da je prošlo 20 godina otkako je bolonjski sistem uveden u Srbiji administrativno i formalno, bez suštinske promene nastavnih predmeta da bi se gradivo bolje savladavalo.

U emisiji Sedmica Radio Beograda Popovićeva je kazala da je bolonjski model studiranja u Srbiji sproveden u „spartanskim uslovima” bez finansijskih mogućnosti.

„Srbija mora da se drži bolonjskog modela studiranja, a Beogradski univerzitet mora da deluje u okviru evropskog procesa obrazovanja da bi mogli svojim svršenim studentima da obezbedimo mogućnost cirkulacije po tržištima rada Evrope”, rekla je Popovićeva.

Ona je objasnila da je Bolonjska deklaracija dala samo smernice za reformu obrazovanja, ali nije administrativno stegla ili ograničila nacionalne univerzitete.

„Ono o čemu bih ja volela da Senat (Univerziteta) razgovara jeste da otvoreno sagledamo šta smo uradili u procesu primene bolonjskog sistema, kakva je prolaznost studenata na ispitima. To ne znači snižavanje kriterijuma, ni gledanja kroz prste, već da je neophodno olakšati ispitnu materiju”, objasnila je nova rektorka Beogradskog univerziteta.

Upozorila je da je problem Univerziteta to što je on postao „tampon zona” gde mladi ljudi gube godine bez namere da završe fakultet.

Ona je objasnila da bi javne službe mogle da uvedu polaganje određene vrste državnog ispita za sve kandidate prilikom zapošljavanja, pa bi tako moglo da se iskristališe da li postoji razlika između privatnih i državnih fakulteta.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!