Društvo

Počinju pripreme za nastavak akademske školske godine

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, zbog različitih i u nekim situacijama pogrešnih interpretacija u javnosti, a u vezi sa aktivnostima na nivou visokog obrazovanja, obaveštava:

U sklopu priprema za nastavak akademske školske godine, visokoškolske ustanove će  krenuti sa radom od 15.05.2020. godine, uz poštovanje preventivnih mera.  

Nije planirano klasično održavanje predavanja, već da se sva predavanja završavaju „on-line“, u mesecu maju.

Visokoškolske ustanove imaju obavezu, da u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, odnosno opštim uputstvom za primenu preventivnih mera na univerzitetima/fakultetima, akademijama strukovnih studija i visokim školama vezano za COVID-19,  organizuju obaveze studenata, tako da oni budu u minimalnom broju prisutni na visokoškolskim ustanovama i u studentskim domovima, kako bi se obezbedilo održavanje socijalne distance i pridržavanje svih ostalih preventivnih mera.

Na pojedinim visokoškolskim ustanovama (medicinskim, tehničkim, prirodno-matematičkim ...) biće neophodno održavanje praktičnih/laboratorijskih vežbi, čiju će dinamiku definisati sama  visokoškolska ustanova.

Svi studentski domovi su dezinfikovani i spremni za prijem studenata u malom broju i u skladu sa preporukama vezano za COVID-19.

Ispitni rokovi, počev od aprilskog ispitnog roka, biće održani uz sve mere zaštite. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obezbedilo je sredstva zaštite za visokoškolske ustanove i studentske domove.

Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, oko svih preporuka konsultovali su se sa KONUS-om, KASSS-om, SKONUS-om, SKASSS.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!