Pitanja i odgovori

Da li obezbeđeni poverilac na nepokretnosti ima i prava na delu objekta, koji je dozidan u odnosu na nepokretnost za koju je uspostavljena hipoteka u izgradnji?

Kako predviđa Zakon o hipoteci, hipoteka se između ostalog odnosi i na poboljšanja i povećanja vrednosti nepokretnosti do kojih je došlo posle zasnivanja hipoteke. Pročitaj

Gde i kako mogu kupiti bitkoin?

Do bitkoina je moguće doći takozvanim rudarenjem i kupovinom. Pročitaj

Kako se najbolje edukovati o digitalnom marketingu u Srbiji?

Trenutno najbolji vid edukacije iz oblasti digitalnog marketinga predstavljaju specijalizovanje Facebook i LinkedIn grupe u kojima možete razmenjivati mišljenja, prodiskutovati o idejama i potražiti savet od kolega marketara. Pročitaj

Na koji način je moguća upotreba naziva strane države u poslovnom imenu društva?

Privredno društvo posluje i učestvuje u pravnom prometu pod poslovnim imenom, koje je registrovalo u skladu sa Zakonom o registraciji. Pročitaj

Kakva je razlika između zvaničnih valuta, koje emituju centralne banke i bitkoina?

Glavna i osnovna razlika je što centralna banka, koja emituje određenu nacionalnu valutu ima u velikoj meri kontrolu nad tom valutom. Pročitaj

Da li se dužnik može zaštiti od prinudne naplate na imovini koja je nesrazmerno veća od vrednosti duga (preko 100 puta)?

Zakonom o izvršenju i obezbeđenu nije predviđen nikakav limit kada je reč o odnosu vrednosti imovine i duga. Pročitaj

Koje su kazne za osnovne prekršaje za nepoštovanje propisa o postupanju sa poslovnom dokumentacijom?

Prekršajne kazne za privredna društva iznose 9.000 dinara. Pročitaj

Ko emituje bitkoin i kako se to radi?

Iza nacionalnih valuta stoje finansijske institucije, koje se bave emitovanjem i kontrolom tih valuta. Kod Bitkoina je to značajno drugačije. Bitkoin kreiraju “rudari” povezani u peer-to-peer mrežu. Pročitaj

Kako naći kvalifikovanog digital marketing - menadžera?

Prva stvar na koju treba obratiti pažnju kada počinjete potragu za osobom koja će vam voditi digitalne kampanje i održavati naloge jeste da li želite nekoga ko će sedeti u Vašoj kancelariji ili želite osobu koja će raditi na nekoj drugoj lokaciji. Pročitaj

Da li se u postupku izvršenja mora utvrditi ko raspolaže pravima (uključujući vanknjižna) nad predmetom izvršenja i da li je to uopšte od značaja za postupak izvršenja?

U postupku izvršenja mora se utvrditi da je nepokretnost slobodna od lica i stvari ili da u njoj živi izvršni dužnik s porodicom ili neki drugi neposredni držalac nepokretnosti. Pročitaj

Najčitanije

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Da li je u Srbiji moguće trgovati s bitkoinom?

Koja lica su obavezno obveznici PDV-a?

Da li je svako gradilište u obavezi da ima elaborat o uređenju gradilišta i šta on treba da sadrži?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!