Pitanja i odgovori

Da li se celokupno ulaganje u marketing tretira kao poreski rashod i da li postoji izuzeci?

Troškovi propagande u načelu su troškovi, koji se čine radi opšteg promovisanja firme i podizanja poznatosti brenda i renomea pravnog lica. Troškovi promocije nisu usmereni na određenu prodajnu kampanju ili proizvod već je njihov cilj da tržište upoznaju sa firmom. Promotivne akcije usmerene su ka velikom broju po pravilu nepoznatih lica. Primer troškova propagande je oglašavanje na bilbordu, koji prikazuje detalje o delatnosti firme i njene kontakt podatke. Pročitaj

Da li u postupku prinudne naplate preko NBS (ne stečaja), poreska uprava ima prednost u odnosu na ostale poverioce?

Sistem prinudne naplate je dizajniran tako da prvenstvo naplate imaju država i državni organi u odnosu na privredu i privatne poverioce, za koje je rezervisan tek treči red prioriteta. Pročitaj

Da li je preduzetnik, koji nije u sistemu PDV-a, a koji obavlja i maloprodajnu aktivnost (prodaje robu ili vrši usluge fizičkim licima u gotovini) mora da ima kasu?

Nije bitno da li je preduzetnik ili doo u sistemu PDV-a ili nije u sistemu, već da li u maloprodaji prodaje robu ili usluge fizičkim licima. Pročitaj

Da li pred privrednim sudom, privredni subjekat može zastupati lice koje nije advokat?

Privredni subjekat koje nije advokat može zastupati lice pred privrednim sudom. Pročitaj

Šta je donji prag povezanosti lica po osnovu kapitala?

Donji prag povezanosti lica po osnovu kapitala ne postoji. Pročitaj

Da li je u Srbiji moguće trgovati s bitkoinom?

Narodna Banka Srbije ne prepoznaje bitkoin kao valutu. Pročitaj

Da li se prilikom prenosa udela podnosi poreska prijava i zašto?

Članom 483 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) (u daljem tekstu: Zakon) propisano je da se statusnom promenom društvo prenosilac reorganizuje tako što na drugo društvo (društvo sticaoca) prenosi imovinu i obaveze, dok njegovi članovi u tom društvu stiču udele, odnosno akcije. Pročitaj

Da li se pravnom licu-zakupcu priznaje kao poreski rashod plaćeni porez obračunat po osnovu prihoda nad nepokretnosti u posedu fizičkog lica (zakupodavac)?

Pravnom licu se priznaje poreski  rashod  za plaćeni porez  po osnovu  prihoda  nad nepokretnosti u posedu fizičkog lica. Pročitaj

Da li se pravo nad intelektualnom svojinom jedino stiče upisom u odgovarajući registar ili može na neki drugi način?

U pogledu sticanja prava intelektualne svojine postoji razlika između autorskih prava i prava srodnih autorskom pravu i pravima industrijske svojine.  Pročitaj

Zašto je vrednost bitkoina nestabilna?

Zbog nepostojanja centralne monetarne institucije, koja bi regulisala izdavanje i broj Bitkoina u opticaju, cena bitkoina je podložna čestim oscilacijama. Pročitaj

Najčitanije

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Da li je u Srbiji moguće trgovati s bitkoinom?

Koja lica su obavezno obveznici PDV-a?

Da li je svako gradilište u obavezi da ima elaborat o uređenju gradilišta i šta on treba da sadrži?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!