Pitanja i odgovori

Koja su mi prava i mogućnosti kao zaposlenom kod uvođenja zabrane konkurencije u moj ugovor o radu?

Klauzulu zabrane konkurencije unosi poslodavac, koji sklapa ugovor o radu sa zaposlenim da bi se zaštitio nakon prestanka radnog odnosa zaposlenog i njegovog prelaska kod drugog poslodavca. Pročitaj

Da li je moguće kreiranje bloka u samostalnom rudarenju?

Moguće je, ali se ne praktikuje. Pročitaj

Šta je dozvoljeni poreski rashod po osnovu kala, loma i rastura u trgovini?

Na osnovu člana 4. stav 4. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost («Službeni glasnik RS», br. 84/04 i 86/04), Vlada Republike Srbije je donela U R E D B U O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA DODATU VREDNOST . Pročitaj

U kom slučaju osnivač privrednog društva nije obveznik doprinosa za obavezno socijalno osiguranje?

Ako je osnivač privrednog društva već zaposleno lice u drugoj firmi i tamo prima zaradu on nema obavezu da uplaćuje doprinose za zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Pročitaj

Šta znači kreiranje blokova u rudarenju bitkoin-a?

Posao rudara je da transakcije “pakuju” u blokove. Oni rešavaju “kriptografske zadatke” i rudar, koji prvi reši taj zadatak dobija pravo da ubaci novi blok u blokčein. Pročitaj

Kako i pod kojim uslovima mogu izaći iz sistema PDV-a?

Ukoliko više ne želite da budete u sistemu PDV-a, potrebno je da podnesete zahtev Poreskoj upravi, koja će sprovesti potrebni postupak brisanja iz PDV evidencije i izdati o tome potvrdu. Pročitaj

Da li je rešenje poreske uprave o prinudnoj naplati moguće odložiti do okončanja žalbenog postupka( i u kom slučaju)?

Rešenje o prinudnoj naplati se ne može odložiti, jer u našem pravnom sistemu žalba ne odlaže izvršenje. Ako kasnije žalba bude usvojena, nadležni državni organ je dužan da vrati novac, mada je to u praksi jako retko. Pročitaj

Zašto Google analitics i Face analitika ne pokazuju iste rezultate saobraćaja sa Facebooka ka stranici?

Postoje tri razloga zbog kojih se statistika u Facebook ads platformi može razlikovati u odnosu na statistiku u Google Analytics. Pročitaj

Da li poslodavac može tražiti od države povraćaj isplaćene zarade i naknada po ovom osnovu za lica koja su na porodiljskom odsustvu?

Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta ostvaruju porodilje zaposlene kod pravnih i fizičkih lica i porodilje koja samostalno obavljaju delatnost, a naknada zarade se utvrđuje u visini prosečne osnovne zarade za 12 meseci. Pročitaj

Da li je cena bitkoina svuda ista ili ima razlike?

Cene bitkoina se razlikuju od berze do berze, ali su uglavnom veoma slične. Pročitaj

Najčitanije

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Da li je u Srbiji moguće trgovati s bitkoinom?

Koja lica su obavezno obveznici PDV-a?

Da li je svako gradilište u obavezi da ima elaborat o uređenju gradilišta i šta on treba da sadrži?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!