Pitanja i odgovori

Koje podatke treba da sadrži deklaracija u slučaju kada proizvode jednog privrednog subjekta proizvodi i pakuje drugo pravno lice po osnovu ugovora o uslužnoj proizvodnji (u pitanju je trgovačka marka)?

Ukoliko se trgovac odluči da stavi svoje ime na deklaraciju proizvoda umesto imena proizvođača, on time preuzima obaveze u smislu poštovanja zahteva predviđenih zakonskom regulativom za proizvođača -Zakonom o opštoj bezbednosti proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009), Zakonom o bezbednosti hrane, Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe ("Sl. glasnik RS", br. 92/2011) i ostalim propisima. Pročitaj

Da li fizičko lice, državljanin Srbije, može registrovati doo u inostranstvu i kakav je poreski tretman svojine nad udelom i prihodima od udela (dividenda i sl...)?

Odgovor na ovo pitanje je sve zavisi da li Srbija ima potpisan bilateralni ugovor o privrednoj saradnji sa određenom zemljom i u njemu treba pogledati kako su regulisane obaveze državljanina Srbije, koji otvori firmu u inostranstvu (posebno poglavlje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja). Pročitaj

Kako da iskažem vrednost polovnih sredstava koje unosim u dvočlano doo?

Odlukom osnivača ili zakonskog zastupnika se mogu uneti polovna sredstva u kapital doo. Svaka firma je zakonski  obavezna da prati kontni okvir, koji propisuje država u kojoj to isto preduzece posluje. Pročitaj

Koja je razlika između SEO i AdWords-a?

SEO je akronim od reči Search Engine Optimization. Search Engine Optimization predstavlja trajan proces optimizacije internet prezentacije, tj. veb-sajta, dok je Google AdWords naziv za  platformu za internet oglašavanje u okviru Google pretrage. Pročitaj

Koliko se maksimalno može raditi na određeno vreme?

Zakon o radu predviđa da sa istim zaposlenim poslodavac može zasnovati radni odnos na određeno vreme na period od najduže 24 meseca, sa prekidima ili bez prekida. Pročitaj

Kakav je poreski tretman kod prenosa udela?

Propisano je da kapitalni dobitak, odnosno, gubitak u smislu ovog Zakona predstavlja razliku između prodajne cene prava, udela i hartija od vrednosti i     njihove nabavne cene, ostvarenu prenosom udela u kapitalu pravnih lica. Pročitaj

Da li se ulaganja u osnovna sredstva tretiraju kao rashod u poreskom bilansu i koji se rashodi tretiraju kao odbitna stavka?

Ulaganja u osnovna sredstava firme se tretiraju kao rashod u poreskom bilansu. U poreskom bilansu (PB) iskazani su različiti troškovi koji se ne priznaju za potrebe obračuna poreza na dobit. Pročitaj

Da li postoje ograničenja kod raspolaganja sa dobiti privrednog društva?

Posle oporezivanja dobiti privredno društvo može njom slobodno raspolagati i odlučiti da li će isplatiti dividende osnivačima ili opredeliti ta sredstva za dalje reinvestiranje u razvoj kompanije ili možda ostaviti novac u rezervi za neke druge namene. Pročitaj

Da je moguće oglašavati se na Tviteru?

Tviter je društvena mreža, ali i platforma za oglašavanje, tako da je moguće plasirati reklame na ovoj društvenoj mreži. Pročitaj

Koja lica su obavezno obveznici PDV-a?

Evidentiranje obveznika u sistem PDV može biti obavezno kada pređete limit od 8.000.000 dinara prometa  i dobrovoljno kada se otvara firma imate mogućnost da sami izaberete. Pročitaj

Najčitanije

Da li je svako gradilište u obavezi da ima elaborat o uređenju gradilišta i šta on treba da sadrži?

Koja lica su obavezno obveznici PDV-a?

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Koji propisi uređuju minimalne ili obavezne uslove za bezbedno upravljanje i preradu hrane u ugostiteljstvu?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!