Pitanja i odgovori

Kako se vrši digitalizacija dokumentacije i koji su troškovi?

Digitalizacija dokumentacije vrši se tako što papirna dokumenta skenirate, pomoću skener ili multifunkcijskih uređaja. Tako skenirana dokumenta čuvate na računaru/serveru/cloud-u. Pročitaj

Kako proveriti da li postoji teret na objektu u izgradnji?

Postojanje tereta na objektu u izgradnji može se utvrditi uvidom u list nepokretnosti, koji izdaje nadležna Služba za katastar nepoketnosti. Pročitaj

Šta se dešava sa viškom isplaćene akontacije za porez na dobit, kada se po konačnom završnom poreskom bilansu utvrdi porez na dobit, koji je manji od isplaćene akontacije?

Višak  akontacije poreza na dobit  po konačnom  završnom poreskom bilansu  ostaje na računu poreza na dobit, predhodnih godina je bio isti poziv na broj, tako da su zaduživane akontacije za sledeću godinu skidane automatski. Pročitaj

Kako domaće pravno lice može aplicirati za državni podsticaj prilikom zapošljavanja novih lica i koje uslove mora da ispuni?

Najbolje je da firma, koje zeli da aplicira za podsticaje sve informacije prikupi direktno u razgovoru ili putem e-maila. Pročitaj

Obaveze poslodavca u slučaju povrede na radu zaposlenog?

Poslodavac je dužan da prijavi povredu na radu nadležnoj inspekciji rada. Potrebno je da popuni Izveštaj o povredi na radu (Obrazac 1) i popuni u pet primeraka. Pročitaj

Da li je bolje uložiti u SEO ili AdWords?

Optimizacija za internet pretraživače (Search Engine Optimization) je neophodna pogotovo ako planirate da uložite novac u AdWords oglašavanje i ona svakako predstavlja nešto što ne možemo i ne smemo ignorisati. Pročitaj

Šta je arhivska knjiga?

Arhivska knjiga je popis, registraturskog materijala (sve dokumentacije), koji je nastao od osnivanja privrednog društva, zaključno sa 31.12. u prethodnoj kalendarskoj godini. Pročitaj

Da li poslodavac može da prenese deo svojih obaveze iz oblasti bezbednosti na radu, ne treće lice ugovornim odnosom i kako to može uraditi?

Poslodavac je dužan da obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu. Pročitaj

Šta je FB live?

Facebook Live je opcija, koju je Facebook uveo relativno skoro. Pročitaj

Kako se sprovodi postupak izlučivanja bezvrednog arhivskog materijala?

Izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala se sprovodi u skladu s “Zakonom o kulturnim dobrima (sl.gl.RS. 71/94)”. Pročitaj

Najčitanije

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Da li je u Srbiji moguće trgovati s bitkoinom?

Da li je svako gradilište u obavezi da ima elaborat o uređenju gradilišta i šta on treba da sadrži?

Koja lica su obavezno obveznici PDV-a?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!