Pitanja i odgovori

Šta je email marketing i koje su preporuke za email servise?

Postoji mnogo softvera (servisa) koji vam mogu olakšati slanje imejlova, oni nude pakete koji se plaćaju, ali često i besplatne pakete sa ograničenim opcijama. Pročitaj

Kada i kako mogu da zaposlim lica na povremenim i privremenim poslovima?

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova poslodavac može da zaključi sa: nezaposlenom osobom, zaposlenim koji radi nepuno radno vreme (ali samo za radno vreme koje mu nedostaje do punog radnog vremena) ili korisnikom starosne penzije. Pročitaj

Kada poslovno društvo i preduzetnik ulaze u sistem PDV?

Kada poslovno društvo i preduzetnik ulaze u sistem PDV? Pročitaj

Kako obezbediti novčano potraživanja od kupaca, naročito od onih čiji je račun u blokadi?

Najefikasnija sredstva obezbeđenja novčanih obaveza od kupaca su menica, hipoteka, zaloga i osiguranje. Pročitaj

Da li postoji razlika u rashodima poslodavaca prilikom angažovanja radnika na određeni period ili na povremenim i privremenim poslovima?

Za određene poslove poslodavac ne mora sa radnikom da zaključuje ugovor o radu, već može da ga angažuje po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, po kome radnik nema sva prava koja bi inače imao kao zaposleni. Pročitaj

Kakav je poreski tretman korišćenja automobila zaposlenog lica za poslovne svrhe poslodavca?

Kada je, saglasno zakonu i drugim propisima, zaposlenom odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe, neoporezivi iznos po osnovu naknade prevoza predstavlja iznos 30 odsto cene jednog litra benzina pomnoženog sa brojem potrošenih litara, a najviše do 6.322 dinara mesečno. Pročitaj

Da li je potrebna optimizacija internet prodavnice?

Danas kada na svetu postoji milijardu i dvesta miliona stranica na internetu od čega je približno 20 miliona veb-šopova, internet optimizacija je neophodna za svaku ozbiljniju organizaciju ili kompaniju. Pročitaj

Šta se smatra uzimanjem iz imovine privrednog društva od strane vlasnika i kakav je poreski tretman?

Imovina privrednog društva  je pravno odvodjena  od imovine vlasnika kapitala. Ukoliko vlasnici uzimaju imovinu društva za lične potrebe, oni ostvaruju lični prihod, odnosno uvećavaju ličnu imovinu na ušturb imovine društva. Pročitaj

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Usled promene u poslovanju, poreski obveznici mogu da podnesu novu poresku prijavu i da utvrde novi iznos akontacije poreza na dobit, u skladu sa članom 68. Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Pročitaj

Da li vlasnik doo, ukoliko nije zaposlen u društvu, ima obavezu da plaća bilo kakve obaveze po osnovu poreza ili doprinosa?

Ukoliko vlasnik doo nije zaposlen u privrednom društvu on mora plaćati minimalnu osnovicu doprinosa za penziono osiguranje, kao obavezni socijalni doprinos osnivaca. Pročitaj

Najčitanije

Na koje usluge nerezidentnih pravnih lica se plaća porez?

Kako se vrši smanjenje akontacije poreza na dobit?

Da li je u Srbiji moguće trgovati s bitkoinom?

Obaveze poslodavca u slučaju povrede na radu zaposlenog?

Postavi pitanje

Morate biti prijavljeni da biste postavili pitanje.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!